nieuws

‘Geen gebrek aan passie in de zorgkeuken’

Eten & Drinken

Bijna 60 procent van de koks in de zorg is van mening dat er met passie wordt gekookt in de keuken waar zij werken. Spreekt men voor zichzelf, dan is dit percentage meer dan 80.

‘Geen gebrek aan passie in de zorgkeuken’

De veranderende eisen en verwachtingen van cliënten/gasten hebben gezorgd voor de nodige verschuivingen in prioriteiten, maar blijkbaar is het met de passie onder instellingskoks nog goed gesteld. Koks bereiden over het algemeen nog met plezier de maaltijd voor gasten die van zorg afhankelijk zijn. Het gaat binnen de zorg vaak om kosten en efficiency, maar de afgelopen jaren is gastvrijheid een belangrijke issue op de kaart.

Zorgmaaltijd met passie maken

Welke impact heeft dit op degene die feitelijk de maaltijd bereidt? We hebben de koks van Het Nederlands Kokspanel gevraagd of zij passie ervaren in hun werk om bewoners of patiënten binnen hun instelling een goede maaltijd voor te zetten. Deze keer hebben weer 100 koks en andere verantwoordelijken voor de maaltijd hun mening gegeven over de stelling:

‘In mijn keuken wordt met passie gewerkt’

Bijna 60 procent van de koks is van mening dat er met passie wordt gekookt in de keuken waar zij werken. Spreekt men voor zichzelf, dan is dit percentage zelfs meer dan 80. Men heeft in ruim 20 procent van de gevallen zelf misschien voldoende passie, maar vindt dat collega’s nog wel iets te winnen hebben op dit gebied.

‘Met passie koken is contradictie binnen instelling’

Al met al een positief beeld dat iets zegt over de gedrevenheid waarmee koks binnen instellingen de maaltijden bereiden. Slechts een vijfde van de koks in de Nederlandse instellingen is van mening dat het koken met passie binnen een instelling een contradictie is. Deze groep ziet de ontwikkelingen van de afgelopen jaren als hoofdoorzaak dat de passie niet meer aanwezig is.

Passie is aandachtspunt voor de toekomst

De verschillen binnen de instellingstypen zijn, met uitzondering van de ziekenhuizen, niet heel groot. De percentages lopen uiteen van bijna 80 tot bijna 90 procent als het gaat om de passie van de kok zelf, al dan niet in combinatie met de passie van zijn/ haar collega’s. Binnen ziekenhuizen lijkt het beeld enigszins anders, hier is de helft van de koks van mening dat er van passie geen sprake is binnen de keuken waar zij werken. Ook koks binnen ziekenhuizen wijzen de ontwikkelingen van de afgelopen jaren aan als hoofdoorzaak. Een kanttekening hierbij is dat het hier gaat om een kleine groep ondervraagden en er dus geen sprake is van een betrouwbaar beeld. Kortom: passie is ook in de keuken van de Nederlandse zorginstelling onmisbaar, kan soms beter en blijft een aandachtspunt voor de toekomst.

Het Nederlands Kokspanel

Wil je ook je mening delen en zelf inzicht krijgen in de mening van collega’s over relevante onderwerpen? Geef je op voor deelname aan de mini-onderzoeken voor de rubriek Koksvisie. Neem contact op met Het Nederlands Kokspanel via info@kokspanel.nl.


Symposium Focus op de zorgmaaltijd

Goed eten is van het grootste belang voor het slagen van een behandeling en het herstel daarvan, vindt bestuurder Cathy van Beek van het Radboudumc. In het ziekenhuis is de maaltijdvoorziening van strategisch belang. Op het symposium Focus op de zorgmaaltijd (1 juni, Veenendaal) licht ze de voedselvoorziening in het ziekenhuis toe. U kunt zich nog aanmelden!


 

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels