Auditproces

HOE WERKT GASTVRIJHEIDSZORG MET STERREN?
Deelnemers krijgen na aanmelding alle benodigde informatie toegestuurd over hun deelname en over de toegang tot de GastvrijheidsMonitor, die als continue tool kan worden gebruikt voor de meting en dus verbetering van de gastvrijheidszorg.

Van belang is dat management, cliëntenraad, medewerkers, vrijwilligers, cliënten en familieleden voorafgaand aan het mysterybezoek de vragenlijsten online invullen. Minimaal zes weken na aanmelding komt de auditeur onaangekondigd op bezoek. Al maakt de auditeur zich wel kenbaar bij de receptie en wordt vooraf duidelijk gemaakt wat het mysterybezoek inhoudt.

In elk geval toetst de auditeur tijdens zijn of haar rondgang de antwoorden die zijn ingevuld in de onlinevragenlijsten. De eindscore wordt bepaald door antwoorden van management en cliëntenraad en die van medewerkers, vrijwilligers, cliënten en familieleden te combineren met de toetsing daarvan door de auditeur. De eigen observaties ter plaatse door diezelfde auditeur spelen bovendien een rol om tot een beslissing te komen.

Deelnemers wordt op het hart gedrukt ervoor te zorgen dat minimaal 6 individuele participanten de deelvragenlijsten invullen. Gebeurt dat niet, dan kan dat een negatieve invloed hebben op de uiteindelijke score.

Op basis van de scores uit de online audits en de uitkomsten van een uitgebreid mysterybezoek wordt per categorie de lijst van genomineerde instellingen vastgesteld. Nadat de genomineerden bekendgemaakt zijn, wordt aan de genomineerde instellingen door twee auditeurs een aangekondigd bezoek gebracht. Dan wordt gesproken met management en cliënten- of patiëntenadviesraad. De basis voor deze gesprekken zijn alle data uit de audits, waarbij de thema’s begeleiding/bejegening, faciliteiten/activiteiten, klachtafhandeling, ambiance, eten en drinken en klantvriendelijkheid aan de orde komen.

Het eindresultaat wordt uitgedrukt in sterren. De score wordt bekendgemaakt tijdens de Dag van de Gastvrijheid op 16 november 2017. Er zijn maximaal 5 sterren te behalen.

Als deelnemende zorginstelling ontvangt u ook:

  • Een samenvatting van de audit met een foto van de zorginstelling in de Sterrengids Gastvrijheidszorg editie 2017
  • Uitnodigingen voor de feestelijke uitreiking van de Gastvrijheidszorgawards en de Sterrengids Gastvrijheidszorg 2017 tijdens de Dag van de Gastvrijheid op 16 november 2017
  • Daarnaast ontvangen deelnemers de communicatiemodule, bestaande uit logo in de Sterrengids Gastvrijheidszorg, logo + klikbare link op de Gastvrijheidszorg met Sterren-pagina op www.gastvrijezorg.nl, een standaardpersbericht + foto voor de (regionale) pers
  • Het muurschildje met het aantal sterren in het jaar van deelname

Bekijk hier de demo van de GastvrijheidsMonitor.