nieuws

Zo balanceer je tussen veiligheid en gastvrijheid

zorg met sterren

In de GGZ is het altijd balanceren tussen veiligheid en gastvrijheid. Het vinden van een goede balans kan met een gerust hart aan ’t Warant worden overgelaten.

Zo balanceer je tussen veiligheid en gastvrijheid

Henk Schreurs, directeur Kortdurende Zorg, noemt het ‘uniek wat we hier in Helmond hebben neergezet.’ Op de intensieve afdeling, waar mensen worden opgenomen met complexe, acute problemen, kan de situatie snel onveilig worden. “Als dat dreigt, kun je mensen afzonderen in de separeer. Onze kliniek heeft voor een vriendelijkere weg gekozen. Het hele team is getraind om anders met spanningen om te gaan. Er is een methodiek bedacht waarmee heel snel spanningen kunnen worden gesignaleerd. Daardoor kan er vlug worden gehandeld zodat de mensen in de groep kunnen blijven. Het resultaat is dat we de afgelopen twee jaar de separeer maar één keer voor een paar uurtjes hebben moeten gebruiken.”

Gangmakers

In ’t Warant is sprake van een stijlbreuk met het verleden. Schreurs: “Van naar binnen gericht handelen, werken we nu veel meer vanuit interactie, vanuit het perspectief van de cliënt. Ervaringsdeskundigen adviseren ons mee in beleid. Vroeger had je de dokter en de patiënt. Gescheiden werelden waren dat. Nu kijken we met andere ogen.”

De kliniek biedt menslievende zorg. Gastvrijheid, veiligheid en kwaliteit van zorg komen daarin bij elkaar, zegt Schreurs. Zijn locatie won er de Gastvrijheidszorg Award mee. Daarnaast heeft GGZ Oost Brabant , waar ’t Warant onderdeel van uitmaakt, in juni de IGZ ZorgVeiligPrijs gewonnen, de veiligheidsprijs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De inspectie is vooral goed te spreken over de gangmakers: medewerkers die het onderwerp veiligheid in ieder team aan de orde stellen. Het gaat daarbij niet alleen over de veiligheid van de patiënten en de medewerkers, maar ook over gebouwveiligheid en informatiebeveiliging.

Door de bezuinigingen die bij ’t Warant voor de deur staan – een beddenreductie van 25 procent – moet de locatie zorgvuldig omgaan met de beschikbare middelen. De gastvrijheid komt er niet door in het geding, zegt Schreurs. “Je kunt heel veel geld hebben en niet gastvrij zijn en omgekeerd. We hebben de noodzakelijke middelen om gastvrij te zijn en de zorg te bieden die onze cliënten nodig hebben. Er komen minder opnames, we gaan meer ambulante hulp bieden. Dat we in de thuissituatie veel langer en intensiever hulp bieden, is in feite ook een vorm van gastvrijheid.”

Klachtenbehandeling

De toename van de werkdruk baart Schreurs wel zorgen. “Als er daardoor problemen ontstaan, lossen we dat op. Mensen stappen gemakkelijk op ons af als ze ontevreden zijn of een klacht hebben. We analyseren de klachten ook. Als een medewerker wat kort door de bocht is geweest of een handeling verkeerd is uitgepakt, wordt dat meteen in het team besproken. Medewerkers moeten weten wat het effect is geweest van hun handelen.”
De Gastvrijheidszorg Award is een hele mooie erkenning maar ook een reden om verder te gaan, onderstreept Schreurs. “Gastvrijheid is geen zelfstandig naamwoord maar een werkwoord. We moeten gastvrijheid onderhouden en verder uitbouwen. Gelukkig doen we dat met geweldige mensen om ons heen die samen zien dat we ons werk doen voor onze cliënten.”

Lees in het decembernummer van Gastvrije Zorg, dat deze week verschijnt, alles over hoe ‘t Warant omgaat met gastvrijheid.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels