nieuws

Beleving in plaats van protocollen

zorg met sterren

a

Beleving in plaats van protocollen

“Gastvrijheid begint met het ontwikkelen van een visie”, zegt locatiemanager Marion van Beurden van woonzorgservicecentrum Zandley, een van de elf locaties van stichting Schakelring. Zandley is een nieuwbouwlocatie uit 2010. Een jaar na de opening trad een nieuw managementteam aan dat eind 2011 het Meerjarenplan Zandley 2012-2015 opstelde.

Bruisend hart

Van Beurden: “Het eerste dat we hebben gezegd: ‘Zo’n mooi gebouw, met veel voorzieningen onder één dak, zoals prikdienst en fysiotherapie, een locatie waar veel mensen dagelijks in- en uitlopen, daar moet je iets mee’.” Zandley moet volgens Van Beurden het bruisend hart van de wijk worden. “We zijn dus begonnen met het ontwikkelen van een visie. We wisten al snel wat we wilden: de klant in regie. Dat was ons punt aan de horizon.”

Wensen en behoeften

Dat eerste jaar heeft het team een ja-plan ontwikkeld, dat de basis vormt voor het werken vanuit de wensen en behoeften van de bewoners en hun familie. “We willen dat de houding van onze medewerkers heel open is. Het ja-project moet worden gezien als een bewustwordingstraject. In gastvrijheidssessies leren de medewerkers om te gaan met de omschakeling van zorgverlenend naar dienstverlenend. Beleving in plaats van protocollen. De wereld verandert en wij veranderen mee. Daar hoeft niemand tegenop te zien, dat is alleen maar leuk.”

Lees meer over Gastvrijheidszorg met Sterren en woonzorgservicecentrum Zandley in de nieuwe editie van Gastvrije Zorg.

Klik hier om je aan te melden voor het congres in Utrecht!

GMS logobalk 2015

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels