nieuws

Geen hulp voor Vlietland ziekenhuis

Geen categorie

Minister Klink van VWS weigert het Vlietland ziekenhuis in Schiedam een garantstelling voor een overbruggingskrediet.

Geen hulp voor Vlietland ziekenhuis

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat de continuïteit van cruciale zorg niet in het geding is. Met de garantstelling wilde het Vlietland ziekenhuis een lening aanvragen om 18 miljoen euro op te vangen, dat is ontstaan door de vertraagde levering – en betaling- van de oude locatie aan de nieuwe eigenaar.
Door de weigering van Klink duurt de onzekerheid over het voortbestaan van het ziekenhuis voort vanwege bouwschade door complicaties bij de nieuwbouw. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) biedt geen soelaas. Het ziekenhuis had daar een vordering van 60 miljoen euro neergelegd om het verschil tussen de huidige boekwaarde en de toekomstige waarde van de nieuwbouw op te vangen. Volgens de NZa is moet het ziekenhuis hiervoor een beroep doen op het overgangsregime kapitaallasten. Wel krijgt het Vlietland van de NZa de financiële ruimte om de resterende bouwschade versneld af te schrijven.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels