nieuws

Alleen biologisch vlees kan halal zijn

Geen categorie

Eén miljoen Nederlandse moslims eten, zonder dat ze dat weten, vlees dat eigenlijk niet halal is. Halal vlees komt vrijwel altijd uit de intensieve veehouderij en het welzijn van de dieren en de manier van slachten zijn vaak in strijd met de voorschriften uit de islamitische geschriften. Alleen biologisch vlees kan volgens islamdeskundigen halal zijn, maar in de praktijk is dat inzicht nog niet doorgedrongen, aldus de stichting Dier&Recht.

Alleen biologisch vlees kan halal zijn

Een respectvolle omgang met dieren is een belangrijk onderwerp in de Koran en dus in de islam. De Koran en andere islamitische geschriften melden op tal van plaatsen dat dieren beschermd moeten worden. Zo is het verboden jonge dieren te scheiden van de moeder. Maar in Nederland worden vrijwel alle vleeskalveren direct bij de moeder weggehaald. De Koran bepaalt ook dat dieren alleen gedood mogen worden als er een noodzaak voor bestaat. Maar in de legpluimveesector worden miljoenen haantjes gedood, alleen omdat ze niet bruikbaar zijn als productiedier. Dieren mogen volgens de islam niet opgesloten worden en dat is in de intensieve veehouderij eerder regel dan uitzondering.

Biologisch vlees in orde
Alleen de manier waarop schapen en in mindere mate lammeren en koeien gehouden worden, zou vanuit islamitisch standpunt acceptabel genoemd kunnen worden. Daarnaast weten maar weinig mensen dat de manier waarop (pluim)vee geslacht wordt, in de praktijk niet aan de eisen van de traditie voldoet. Om deze redenen zouden moslims het grootste deel van het vlees, dat in Nederland als halal verkocht wordt, niet mogen eten. Eigenlijk voldoet alleen biologisch vlees aan de voorschriften.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels