nieuws

Verburg: half miljoen voor initiatieven duurzaam voedsel

Geen categorie

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit trekt een half miljoen euro uit voor kleinschalige voedselinitiatieven. De subsidieregeling sluit aan op de tendens dat groepen van burgers zelf initiatieven ontplooien gericht op duurzaam voedsel. De regeling geeft invulling aan één van de doelstellingen van de in juni 2009 uitgebrachte nota Duurzaam Voedsel, namelijk het stimuleren van duurzaam koopgedrag van consumenten.

Verburg: half miljoen voor initiatieven duurzaam voedsel

Ouders die op school gaan koken met duurzame producten, kinderen die het verschil leren tussen fair trade en biologisch of mensen die inwoners van de stad in verbinding willen brengen met de voedselproductie in de streek. Voor dit soort kleinschalige voedselinitiatieven die ertoe kunnen bijdragen dat mensen meer in verbinding worden gebracht met hun voedsel, is de subsidieregeling bedoeld. De regeling staat van 1 juli tot 31 juli open. Per voorstel is er maximaal vijfenzeventigduizend euro beschikbaar. Het totale subsidiebedrag is een half miljoen euro. Er wordt alleen subsidie verstrekt aan niet-commerciële organisaties en de projecten moeten een publieksgericht of openbaar karakter hebben. De regeling is bedoeld als een pilot. LNV wil er ervaringen mee opdoen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels