nieuws

Schenking Raad van Toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Geen categorie

De leden van de Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben besloten 10% van hun jaarvergoeding over te maken aan de Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis voor het opvrolijken van de nieuwe kinderafdeling.

Schenking Raad van Toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

De fondsenwerving begint steeds beter op gang te komen, zo meldt het ziekenhuis. Eerder besloot de Raad van Bestuur een belangrijke donatie te doen en ook door de medisch specialisten is al een flink bedrag ingezameld. Sommige medewerkers hebben aarzelingen bij het werven van fondsen voor in hun ogen vaak essentiële voorzieningen. De harde werkelijkheid is echter dat de overheidsfinanciering terugloopt en dat het steeds belangrijker wordt om ook andere financieringsbronnen aan te boren.

Voorbeeldgedrag van bestuur, medisch specialisten en medewerkers is belangrijk voor een positieve houding van de externe gevers. Als die zich niet in zouden zetten, is het brede publiek ook niet zo gemotiveerd.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels