nieuws

Jenneke van Veen Verbeterprijs dit jaar voor ouderenzorg

Geen categorie

ActiZ, organisatie van zorgondernemers, LOC Zeggenschap in zorg, VGN en Platform VG nodigen zorgorganisaties, zorgprofessionals en cliëntenraden uit om mee te dingen naar de Jenneke van Veen-Verbeterprijs 2011 voor de sector verpleging, verzorging en zorg thuis (VVT). Meld uw bijzondere verbetering in de langdurige zorg aan voor 15 september 2011.

Jenneke van Veen Verbeterprijs dit jaar voor ouderenzorg

De ‘Jenneke van Veen-Verbeterprijs’ heeft tot doel om het succes van kwaliteitsverbeteringen in de langdurige zorg onder de aandacht te brengen. Tot 15 september kunnen kandidaten voor de prijs zich via loc.nl aanmelden. Onder voorzitterschap van Jenneke van Veen, oud-hoofdinspecteur verpleging en chronische zorg van de IGZ zal een jury de aanmeldingen beoordelen. De prijsuitreiking is in december 2011.

Jaarlijkse prijs
De ‘Jenneke van Veen-Verbeterprijs’ is een jaarlijkse prijs ter stimulering van verbeteringen in de VVT- en GZ-sector en is een initiatief van ActiZ, VGN, LOC Zeggenschap in Zorg en Platform VG. In 2011 zal de prijs gaan naar een instelling in de ouderenzorg en in 2012 naar een instelling in de gehandicaptenzorg.

Samen verbeteren
Het is dé kans om te laten zien dat samenwerking tussen management, zorgprofessional en cliëntenraad tot verbeteringen leidt voor de cliënt in de VVT. Dit kunnen zorginhoudelijke verbeteringen zijn, maar ook bijvoorbeeld verbeteringen bij toepassing van technologie, diversiteitsbeleid, waardevolle initiatieven in de wijk, ketenzorg, inzet van vrijwilligers en mantelzorgers.

Inzending 2011
ActiZ, VGN, LOC Zeggenschap in Zorg en Platform VG willen kwaliteitsverbetering blijven stimuleren en belonen en zien uit naar inzendingen uit de VVT sector voor de ‘Jenneke van Veen-Verbeterprijs 2011′! Zorgorganisaties, professionals en cliëntenraden kunnen deze insturen via het deelnameformulier op de loc-site. Daar staat ook het reglement en aanvullende informatie.

De winnaar ontvangt een kunstobject en een eervolle vermelding tijdens een feestelijke bijeenkomst die wordt aangeboden bij de winnende organisatie.

Juryvoorzitter Jenneke van Veen
Tot 2011 was Jenneke van Veen hoofdinspecteur verpleging en chronische zorg van de IGZ en onder andere voorzitter van de stuurgroepen Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg in de VVT- en GZ-sectoren. Bij haar afscheid is, als blijk van waardering voor haar inzet voor de kwaliteitsverbetering van de zorg, de ‘Jenneke van Veen-verbeterprijs’ in het leven geroepen. Jenneke van Veen zelf was bij haar afscheid in 2010 de eerste winnaar.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels