nieuws

33.000 zwakbegaafden krijgen minder zorg

Geen categorie

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau zullen 33.000 verstandelijk gehandicapten minder zorg krijgen als gevolg van de geplande bezuinigingen. Dat is de conclusie uit het rapport ‘IQ met beperkingen’ dat het SCP opstelde in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

33.000 zwakbegaafden krijgen minder zorg

Nu kunnen verstandelijk gehandicapten vanwege hun beperkingen een beroep doen op de AWBZ als hun IQ lager is dan 85. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) wil die grens verlagen tot 70, zoals ook in het regeerakkoord is afgesproken. Deze maatregel zal volgens het SCP betrekking hebben op een kleine 33.000 zwakbegaafden. Deze groep zal wellicht naar andere sectoren uitwijken, zoals de jeugdzorg, de ggz of de WMO, zo denkt het SCP.

Het SCP heeft kritiek op de IQ-maatregel uit het regeerakkoord. Het meten van het IQ is lastig en de uitkomsten zijn niet erg stabiel. Volgens het SCP is het beter om te kijken naar de zorgbehoefte.

Het totaal aantal personen met een vraag naar VG-zorg nam tussen 1998 en 2009 toe van 80.000 tot 164.000. Dat is een gemiddelde jaarlijkse groei van 7% per jaar, veel meer dan de groei van de Nederlandse bevolking (0,5% per jaar). De uitgaven aan zorg voor verstandelijk gehandicapten lagen in 2009 rond de 6,2 miljard euro. Dat is ongeveer een kwart van de totale uitgaven in de AWBZ.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels