nieuws

Zorgexperiment ‘SamenOud’ in volle gang

Geen categorie

Een project dat als doel heeft er voor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De eerste signalen over het nieuwe zorgmodel SamenOud zijn positief. Huisartsen krijgen door SamenOud meer zicht op hoe het met hun patiënten gaat en ouderen stellen de aandacht die zij krijgen zeer op prijs.

Zorgexperiment ‘SamenOud’ in volle gang

SamenOud is een project dat valt onder het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Bijna vijftienhonderd 75-plussers uit de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Pekela doen mee aan het zorgmodel. In de drie gemeentes is een Ouderenzorg Team actief bestaande uit een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde, een wijkverpleegkundige en een ouderenadviseur die de zorg afstemmen op de behoeften van ouderen. De onderzoekers van het nieuwe zorgmodel willen achterhalen of deze aanpak beter is en kwalitatief betere zorg oplevert tegen lagere kosten.

Deelnemers van het project hebben een uitgebreide vragenlijst ingevuld en zijn via loting verdeeld over twee groepen. Één groep krijgt de gebruikelijke zorg, de ander zorg en begeleiding volgens het SamenOud-model. Een jaar later hebben de deelnemers de vragenlijst opnieuw ingevuld en zijn de ouder en nieuwe gegevens naast elkaar gelegd.

Uit de gegevens van de vragenlijsten blijkt dat ongeveer een derde van de ouderen hulp nodig heeft bij zelfredzaamheid of gezondheid. Tweederde redt zich zo goed dat huisbezoeken niet nodig zijn. Voor deze groep is een programma ontwikkeld dat ouderen helpt zo lang mogelijk actief en gezond te blijven. Binnenkort wordt er per gemeente een speciale SamenOud-dag georganiseerd met informatie over activiteiten, workshops en vrijwilligerswerk in de omgeving.

Informatie over het project is te vinden op de website van SamenOud.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels