nieuws

Crisishulp bij dementie schiet tekort

Geen categorie

Bij 61% van de mensen met dementie blijft crisishulp uit, terwijl daar wel behoefte aan is. Dat blijkt uit een onderzoek van het NIVEL en Alzheimer Nederland onder 2400 mantelzorgers.

Crisishulp bij dementie schiet tekort

De crisishulp bij dementie blijkt niet goed geregeld, zo laat het onderzoek zien: 61% van de mantelzorgers die het afgelopen jaar behoefte had aan crisisbegeleiding thuis of een spoedopname in een verpleeg- of verzorgingshuis, kreeg deze hulp niet. Bij mensen die wel crisishulp kregen, kwam deze in 15% van de gevallen te laat. Hoewel mantelzorgers de professionele zorg over het algemeen niet slecht beoordelen, laat die hen op kritieke momenten in de steek, zo oordelen Alzheimer Nederland en NIVEL.

Gea Broekema, directeur van Alzheimer Nederland, is verontrust. “We zien dat bijvoorbeeld agressieve of onrustige patiënten te laat crisishulp krijgen, terwijl er sprake is van een onhoudbare situatie.” NIVEL- programmaleider Anneke Francke: “De groep die de gewenste crisishulp niet op tijd of helemaal niet krijgt, is groot. Juist om dit soort situaties te voorkomen, moet je problemen tijdig signaleren.” Alzheimer Nederland pleit voor casemanagers: persoonlijke begeleiders van patiënten en mantelzorgers, die hen met raad en daad bijstaan. Uit het onderzoek blijkt dat mantelzorgers daar positief tegenover staan.

Volgens Alzheimer Nederland laat het onderzoek zien dat de druk op de schouders van deze mantelzorgers onverminderd zwaar is ten opzichte van peilingen uit 2006 en 2008. Net als in 2008 voelt een op de tien zich ‘zeer zwaar belast’ of ‘overbelast’ en ruim een derde ‘tamelijk zwaar belast’. Gea Broekema: “Met de uitkomsten van dit onderzoek zien we op regionaal niveau waar de mantelzorgers behoefte aan hebben. Dit gaan we gebruiken om samen met gemeenten en zorgaanbieders de zorg te verbeteren.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels