nieuws

Zorgorganisatie verplicht familie mee te helpen

Geen categorie

Stichting Vierstroom start een experiment waarbij familieleden van bewoners verplicht mee moeten helpen. Het gaat om twee woonzorgcentra waar de familie tenminste vier uur per maand ondersteuning gaat geven.

Zorgorganisatie verplicht familie mee te helpen

Het experiment start in het najaar in twee woonzorgcentra van Vierstroom voor mensen met dementie: Westerweeren in Bergambacht en Wilgenhoven in Vlist. Het gaat niet om zorgtaken, maar om ondersteuning bij het dagelijkse leven zoals het maken van een praatje, wandelen, spelletjes doen, voorlezen, piano spelen of even bij de groep blijven als de verzorgende met een medebewoner bezig is.

Volgens Vierstroom bestuurder Jeroen van den Oever is deze stap nodig om met een krimpend budget toch kwalitatieve zorg te kunnen blijven bieden. “We verwachten allemaal een hoge kwaliteit van zorg en verpleging in een kleinschalige en humane leefomgeving. We moeten eerlijk zijn en de familie van deze ouderen uitleggen dat we alleen met professionals, betaald vanuit de AWBZ, deze ambitie niet kunnen blijven waarmaken. De AWBZ biedt een goede basis voor de verpleging en verzorging, maar voor de kwaliteitseisen die wij stellen is het eigenlijk net niet genoeg. En het wordt in de toekomst eerder minder dan meer. Een kleine bijdrage in tijd van elke betrokken familie kan geweldig veel toevoegen aan met name het welzijn van onze cliënten. Als we deze stap niet zetten, gaan wij als zorgorganisatie teveel compromissen sluiten op de kwaliteit die we willen bieden en daar passen we voor”, aldus Van den Oever.

Vierstroom levert zorg, welzijn en woondiensten aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken in Zuid-Holland en Utrecht. Vierstroom heeft zo’n vijftien woonzorgcentra en verpleeghuizen in Zuid-Holland naast een groot thuiszorgbedrijf en een aantal kleinere bedrijfsonderdelen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels