nieuws

UMC Utrecht wint Henk Westbroektrofee

Geen categorie

Het UMC Utrecht heeft de Henk Westbroektrofee gewonnen. Het ziekenhuis krijgt deze prijs voor de aanpak van laaggeletterdheid bij patiënten en medewerkers.

UMC Utrecht wint Henk Westbroektrofee

De jury vindt dat het UMC Utrecht met het project voor laaggeletterden ‘een unieke en bijzondere bijdrage levert aan de strijd tegen laaggeletterdheid. Er is, na constatering dat een groot deel van de patiënten de schriftelijke informatie onvoldoende begrijpt, serieus en slagvaardig actie ondernomen om niet alleen de communicatie maar ook het gehele werkproces aan te passen, met betere zorgverlening als gevolg.’

Het project bestaat uit diverse onderdelen. Zo ontwikkelde het UMC Utrecht met de Stichting Lezen & Schrijven een poster voor in de wachtkamer van hulpverleners. Ook volgden leidinggevenden van het Facilitair Bedrijf een training om laaggeletterdheid bij medewerkers te leren herkennen. Voor patiënten op de pijnpoli is het invullen van de uitgebreide vragenlijst geen voorwaarde meer voor een afspraak. Aan de vragenlijst is een voorblad toegevoegd met pictogrammen en patiënten kunnen de polikliniek bellen als zij moeite hebben om de lijst in te vullen. Artsen, verpleegkundigen maar ook baliemedewerkers zijn getraind in het herkennen en omgaan met patiënten met laaggeletterdheid.

De Henk Westbroektrofee is de jaarlijkse prijs van de gemeente Utrecht voor de organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de bestrijding van laaggeletterdheid in Utrecht. De trofee werd dit jaar voor de vierde keer uitgereikt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels