nieuws

Honderd keer Moreel Beraad in Rijnstate

Geen categorie

Artsen en verpleegkundigen van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem hebben in 2012 honderd keer Moreel Beraad gehouden, waarin ze bespreken wat goede zorg voor de patiënt inhoudt. Uniek in Nederland, zegt het ziekenhuis.

Honderd keer Moreel Beraad in Rijnstate

Moreel Beraad vindt plaats tussen zorgverleners onderling. De stem van de patiënt en/of diens naasten wordt ook meegenomen. Soms zijn patiënten en/of naasten aanwezig bij het beraad. Het gesprek kan gaan over een comateuze patiënt bij wie geen medische verbetering wordt verwacht, maar wiens familie wil blijven behandelen. Dit kan voor zorgverleners lastige situaties opleveren. Wat is in dit geval goede zorg en wat zou de patiënt zelf gewild hebben?

“Moreel Beraad is een gezamenlijke reflectie op de eigen praktijk met als doel om de onderliggende waarden van die praktijk te verhelderen en daarmee beter te begrijpen waarom je doet wat je doet of voelt wat je voelt”, zegt Theo de Zwart, medisch ethicus van Rijnstate en gespreksleider. “We proberen tijdens het beraad een antwoord te vinden op de vraag of wat er gedaan is of gedaan moet worden ook werkelijk het goede is om te doen. Alleen dan kan de zorg in kwalitatieve zin verbeterd worden.”

Rijnstate gaat in het komende jaar de kwalitatieve effecten van Moreel Beraad onderzoeken.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels