nieuws

Doorbehandelen gebeurt vaak tegen de wens van ouderen in

Geen categorie

Ongeveer de helft van ouderen die in hun laatste levensfase aangeven dat ze geen behandeling meer willen, wordt uiteindelijk toch behandeld. Dat blijkt uit landelijk onderzoek van VUmc over doorbehandelen in de laatste levensfase.

Doorbehandelen gebeurt vaak tegen de wens van ouderen in

Vaak moeten ouderen beslissen of zij wel of niet willen starten met verdere behandeling in hun laatste levensfase, zoals een antibioticakuur bij een longontsteking of reanimatie bij een hartstilstand. Onderzoekers van VUmc onderzochten in hoeverre zorgverleners de voorkeuren van ouderen over doorbehandelen in de praktijk volgen. Daartoe stuurden zij vragenlijsten naar nabestaanden van ouderen die onlangs waren overleden en die in deze situatie waren terecht gekomen.

Voorkeur

Uit het onderzoek blijkt dat ouderen van wie geen voorkeur bekend was, vaker wel dan niet behandeld werden. Bij ouderen die eerder hadden aangegeven wel behandeld te willen worden, werd meestal ook een behandeling gestart. Maar bij ongeveer de helft van de ouderen die eerder hadden aangegeven behandeling te willen stoppen, werd dat uiteindelijk niet gehonoreerd. Onderzoekers hebben niet gekeken naar de redenen van ouderen om het doorbehandelen te weigeren.

In totaal zijn 330 nabestaanden bevraagd. Daarvan zijn 209 mensen daadwerkelijk in een situatie terechtgekomen waarin ze een beslissing moesten nemen over het wel of niet doorbehandelen van een zieke nabestaande. In 77 van de gevallen ging het over vochtinname, 63 moesten beslissen over antibiotica bij longontsteking, 45 over de beademing en 24 over reanimatie.

Doorbehandelen

Het onderzoek bevestigt volgens de onderzoekers het idee dat er in de gezondheidszorg een neiging is tot doorbehandelen. Met name voor ouderen die geen behandeling meer willen, is het zinvol om deze wensen vooraf duidelijk kenbaar te maken, zeggen de onderzoekers. Maar er kan ook sprake zijn van een cultuurprobleem in de zorgsector, meent onderzoeker Roeline Pasman: “Voorkeuren kenbaar maken helpt, maar het lijkt niet afdoende. Er is mogelijk ook een cultuuromslag in de gezondheidszorg nodig. Wellicht dat initiatieven als het KNMG-project Passende Zorg in de Laatste Levensfase hierbij kunnen helpen. Daarin staat niet de behandeling van de ziekte centraal, maar wat de zieke nog wil met de rest van zijn leven.”

Bron: VUmc

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels