nieuws

Eenzaamheid tegengaan met betere samenwerking

Geen categorie

Om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, moeten zorgverleners eenzaamheid en depressie op tijd herkennen en beter met collega’s samenwerken. Dat vindt het merendeel van de zorgverleners in Amsterdam, blijkt uit onderzoek van GGD Amsterdam.

Eenzaamheid tegengaan met betere samenwerking

Zorgverleners geven het signaleringsproces een gemiddeld rapportcijfer van 5,5. Ze vinden dat de beroepsgroepen meer met elkaar moeten samenwerken. Als knelpunten noemen ze gebrek aan menselijk contact in zorg en welzijn en het ontbreken van werkprotocollen. Daarnaast wijzen ze naar taboe over deze problematiek bij ouderen. Buurthuizen en activiteiten voor ouderen die wegens bezuinigingen verdwijnen, wordt ook als probleem genoemd.

Contact

Ouderen en hun mantelzorgers leggen vooral de nadruk op het beschikbaar stellen van meer tijd en geld voor menselijk contact. Ouderen willen waar nodig een duwtje in de rug om problemen met eenzaamheid en depressie op te lossen maar willen zeker niet betutteld worden. Tijdens de Week van de Eenzaamheid, die tot 5 oktober loopt, worden door heel het land activiteiten georganiseerd met als doel om eenzaamheid onderen ouderen bespreekbaar te maken. Ook het project EET met je Hart voert campagne om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan. De organisatie vraagt restaurants en hun gasten om een financiële bijdrage te leveren aan lokale initiatieven voor eenzame ouderen.

Eenzaamheid

Volgens de onderzochte professionals is het signaleren van eenzaamheid en depressie een taak van de omgeving van de oudere, gevolgd door professionals zoals de huisarts en de oudere zelf. 95 procent van de professionals signaleert eenzaamheid en depressie bij ouderen tijdens het werk. Dit doen zij vooral op basis van hun ervaring, intuïtie en/of kennis en in mindere mate door het gebruik van signaleringsinstrumenten. GGD Amsterdam zegt dat vervolgonderzoek nodig is om te achterhalen waarom zorgverleners signaleringsinstrumenten beperkt inzetten. Ook moet duidelijk worden of het gebruik van deze instrumenten het signaleringsproces kan verbeteren.

Taboe

De onderzoekers adviseren om voorlichting en empowerment bij ouderen en mantelzorgers te stimuleren, om zo het taboe op eenzaamheid en depressie te verminderen. Ook de inzet van wijkverpleegkundigen en het investeren in wijkzorgteams moet doorgaan, vinden de onderzoekers. Het rapport is te downloaden via de website van GGD Amsterdam.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels