nieuws

Patiënten zijn tevreden over umc’s

Geen categorie

De patiënten van de acht universitair medische centra in Nederland zijn over het algemeen tevreden over hun opname en poliklinische behandeling. Dat blijkt althans uit een meting naar patiëntenervaringen die de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft laten uitvoeren.

Patiënten zijn tevreden over umc’s

De opname in het ziekenhuis krijgt van patiënten een 8,7, de poliklinische behandeling een 8,2. Vooral met de communicatie en bejegening van de artsen en verpleegkundigen hebben ze goede ervaringen. Dit geldt ook voor de uitleg van de behandeling en het pijnbeleid bij de ziekenhuisopname.

Communicatie

Niet alles is in orde, vinden de ondervraagde patiënten in de meting van de NFU. Zo zou de communicatie over de medicatie beter kunnen. Ook zijn patiënten niet altijd tevreden met de ruimte voor eigen inbreng bij de ziekenhuisopname. Daarnaast blijkt uit de meting dat er meer aandacht nodig is voor het begin en einde van een poliklinische behandeling of ziekenhuisopname.

Patiënten

Voor de meting werden in het eerste kwartaal van 2013 honderdduizend patiënten gevraagd naar hun ervaringen met de zorg in de acht umc’s. De vragen gingen over vijftig tot zeventig aspecten van de zorg: van het allereerste gesprek in het ziekenhuis tot aan het ontslag na opname. De patiënten die werden opgenomen in het ziekenhuis kregen een andere vragenlijst dan de patiënten die de polikliniek bezochten. De acht umc’s ontlopen elkaar niet veel; per onderdeel ligt de score rond het gemiddelde.

Binnenkort bekijken de raden van bestuur van de umc’s met de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ) welke gerichte acties er nodig zijn om de zorg te verbeteren. Volgend jaar wordt de meting herhaald om te toetsen of er in de ogen van de patiënten vooruitgang is geboekt.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels