nieuws

Zorgschouw van start in Amsterdam

Geen categorie

Ouderen, buurtbewoners, mantelzorgers, zorgverleners, ambtenaren en ondernemers gaan de komende maanden samen op bezoek bij twintig verschillende zorginstellingen in Amsterdam om een zogenaamde zorgschouw uit te voeren. Het doel hiervan is belanghebbenden te betrekken bij het verhogen van de kwaliteit van zorg en leven.

Zorgschouw van start in Amsterdam

De methodiek ‘zorgschouwen’ is ontwikkeld door adviesbureau Publicarea. Bij de zorgschouw kijkt een gemengde groep van bewoners, naasten, personeel, management, maar ook buurtbewoners, gemeente en organisaties uit de buurt samen naar mogelijke verbeteringen in de leefomgeving van de zorginstelling. De zorgschouw levert voor de locatie en de omgeving praktische verbeterpunten en nieuwe bondgenootschappen op. Met gesprekken en een rondgang door de locatie en buitenruimte moet duidelijk worden wat er goed gaat en wat er nog beter kan. Ook de interactie met de omliggende buurt is daarbij van belang. Levert de zorginstelling een bijdrage aan prettig ouder worden in de buurt?

Ouderenzorg

De zorgschouwen maken onderdeel uit van het project Cliënten waarderen, de (ouderen)zorg in Amsterdam bekeken, een samenwerkingsproject met Publicarea. Dit project komt voort uit de Bestuursambitie Langdurige Ouderenzorg 2012-2014, waarin wethouder Eric van der Burg (Zorg), zorgaanbieders, Achmea en Cliëntenbelang Amsterdam de ambitie hebben vastgelegd om de kwaliteit van de ouderenzorg en het welbevinden van de cliënten te verbeteren.

Zorgschouw

Dit jaar wordt de zorgschouw vernieuwd uitgevoerd. Naast de rondgang door de locatie krijgt dit jaar het gesprek met de bewoners en medewerkers over ingezette verbeterplannen op het gebied van bijvoorbeeld voeding, communicatie en bejegening een plek. In deze gesprekken wordt vanuit cliëntperspectief bekeken wat goed gaat binnen de locatie. Die inzichten worden gedeeld, maar zijn vooral ook bedoeld om andere instellingen te inspireren.

Verbeterpunten

De uitkomsten van de zorgschouwen in 2013 en 2014 komen beschikbaar voor een breed publiek via clientenwaarderen.nl. Op deze website kan iedere Amsterdammer –en andere geïnteresseerden – goede voorbeelden en inspirerende verbeterpunten vinden om het woon- en leefklimaat in en rondom de zorginstellingen beter vorm te geven. Het doel is de zorgschouw in 2014 te veranderen in een kwaliteitsinstrument dat zorgorganisaties zelf kunnen inzetten om de locaties naar wens van de cliënt en met een open vizier naar de buurt te ontwikkelen.

Bekijk ook de videoboodschap voor Gastvrije Zorg van de oprichtster van Publicarea, Hetti Willemse.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels