nieuws

Hulp tijdens laatste levensfase verstandelijk gehandicapten

Geen categorie

Het NIVEL heeft hulpmiddelen ontwikkeld voor zorgverleners die verstandelijk gehandicapten begeleiden in hun laatste levensfase. Het gaat om een handreiking, een brochure en besluitvormingskaarten. Dat meldt het NIVEL op de website.

Hulp tijdens laatste levensfase verstandelijk gehandicapten

De bedoeling van het project is dat zorgverleners hulp krijgen bij moeilijke beslissingen. Het NIVEL heeft onderzoek gedaan naar de overwegingen die een rol kunnen spelen in de laatste levensfase van iemand met een verstandelijke beperking. Een van de vragen is bijvoorbeeld of extra onderzoek in het ziekenhuis een goed idee is, of dat het te veel onrust veroorzaakt.

Met de resultaten van het onderzoek heeft het NIVEL twee compacte besluitvormingskaarten samengesteld. Ook voor familie is er een brochure die hulp kan bieden.

Thema’s

“Wij merkten dat in de laatste levensfase van mensen met een verstandelijke beperking beslissingen over de woonplek en over de inzet van medische interventies belangrijke thema’s zijn waar alle betrokkenen mee worstelen”, aldus onderzoeker Nienke Bekkema op de website van het NIVEL. “Daarom hebben we de verschillende overwegingen die hierbij een rol kunnen spelen op een rij gezet. De persoon die ziek is, de familie en de zorgverleners hebben ieder hun eigen perspectief daarop. Met de handreiking en brochure kunnen zorgverleners en familieleden stapsgewijs nagaan welke woonplek het beste is voor iemand, en of je bij hem of haar bijvoorbeeld beter wel of geen pijnbestrijding met een infuuspomp kan inzetten of sondevoeding kan geven. Ook geven we tips hoe je zo’n beslissing samen kan nemen.”

Lees ook het artikel over doorbehandelen tijdens de laatste levensfase.

Gratis

De handreiking, brochure en besluitvormingskaarten zijn gratis te downloaden via de website van het NIVEL. Gedrukte versies zijn te bestellen via de receptie van het NIVEL, telefoon 030 272 9700. De kosten van een pakket (alle producten samen) zijn tien euro, exclusief verzend- en administratiekosten.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels