nieuws

Infectiepreventie in ziekenhuizen en ouderenzorg onder de maat

Geen categorie

Ziekenhuizen werken nog te weinig aan het voorkomen van infecties. Ook in de ouderenzorg zijn de hygiëne en infectiepreventie nog te vaak onder de maat. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ concludeert dat Nederlandse ziekenhuizen niet goed zijn voorbereid op de toename van bijzonder resistente micro-organismen. Richtlijnen voor […]

Infectiepreventie in ziekenhuizen en ouderenzorg onder de maat

Ziekenhuizen werken nog te weinig aan het voorkomen van infecties. Ook in de ouderenzorg zijn de hygiëne en infectiepreventie nog te vaak onder de maat. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De IGZ concludeert dat Nederlandse ziekenhuizen niet goed zijn voorbereid op de toename van bijzonder resistente micro-organismen. Richtlijnen voor infectiepreventie worden onvoldoende nageleefd. De inspectie vindt dat ziekenhuizen niet genoeg doen om verspreiding van resistente bacteriën tegen te gaan. In vrijwel geen enkel ziekenhuis zijn alle schakels in de keten van infectiepreventie sterk genoeg.

Schoonmaak

De ziekenhuizen hebben veel aandacht voor de algemene voorzorgsmaatregelen, vooral voor de persoonlijke hygiëne. In te veel ziekenhuizen houdt men zich echter niet aan de regel ‘werkkleding aan is sieraden af’. Dat moet en kan veel beter, vindt de inspectie. Ook de manier waarop schoonmaak en desinfectie zijn geregeld en het dragen van niet-steriele handschoenen zijn in veel ziekenhuizen een risico voor verspreiding van ziekmakende micro-organismen.

Dat ziekenhuizen niet genoeg doen om infecties te voorkomen, bleek al in 2012, na onderzoek van het UMC St Radboud.

Infectiepreventie

Met de hygiëne en infectiepreventie bij de meeste van de onderzochte verpleeg- en verzorgingshuizen is het ook slecht gesteld, zo bleek uit inspectiebezoeken. De persoonlijke hygiëne van medewerkers en bewoners was in veel gevallen onder de maat. Er was bijvoorbeeld niet altijd gelegenheid om handen goed te wassen. Ook werden medicatie, zalven en eten niet hygiënisch bewaard. Vaak was onduidelijk met welke koelkasttemperatuur dit gebeurde en hoe vaak een koelkast werd schoongemaakt.

Probleem

Steeds meer bacteriën zijn ongevoelig voor verschillende soorten antibiotica. Er zijn zelfs bacteriën waartegen geen enkel middel meer helpt. Dat is een wereldwijd probleem. Ook in Nederland, waar artsen zeer zorgvuldig en terughoudend zijn in het voorschrijven van antibiotica. De toename van het aantal zogenaamde bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) is niet tegen te houden. Daarom is het volgens de inspectie belangrijk dat iedereen in de gezondheidszorg zich houdt aan afspraken over maatregelen om verspreiding van deze bacteriën tegen te gaan. Dat geldt vooral voor ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen.

De ziekenhuizen die tijdens het onderzoek onvoldoende veilige zorg boden, worden opnieuw bezocht. Vier instellingen werden onder verscherpt toezicht gesteld omdat ze niet binnen de afgesproken tijd de geëiste verbetering voor elkaar hadden.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels