blog

Jan Willem Nugteren: Gastvrijheid is een manier van ‘zijn’

Mens & Gedrag

In één van de analyses waarom Donald Trump president van Amerika wordt en Hillary Clinton niet, werd gesteld dat Trump een beweging van miljoenen mensen op gang gekregen heeft. Een beweging van enthousiasme voor zijn standpunten. Toen ik dit hoorde legde ik meteen het verband met hoe gastvrije organisaties zich ontwikkeld hebben en verder kunnen ontwikkelen. Ik geloof erin dat gastvrijheid een manier van ‘zijn’ is, niet alleen van het individu maar juist ook van iedereen binnen de organisatie als geheel.

Jan Willem Nugteren: Gastvrijheid is een manier van ‘zijn’
Foto: Fotopersburo Bert Jansen

Recent sprak een directeur van een ziekenhuis uit dat er binnen die organisatie zéker geen manager gastvrijheid aangesteld zou worden. Zij zei: ‘Wij doen het zelf’. Wanneer zij met deze uitspraak eigenaar is van de ontwikkeling van gastvrijheid binnen dat ziekenhuis, is dat een magnifieke uitspraak en gedachte. Doordat zij zelf eigenaar is, kan sprake zijn van een beweging van de hele organisatie. Ik geloof niet in het alleen doen, ik geloof erin dat je een wijs mens of wijze mensen nodig hebt om je te gidsen naar de stip aan de horizon.

Ik pleit voor eigenaarschap op het hoogste niveau

De werkelijkheid is vaak anders. De facilitaire organisatie krijgt de opdracht gastvrijheid binnen de hele organisatie te ontwikkelen. Ik denk dat dat niet verstandig is. Ik pleit voor eigenaarschap op het hoogste niveau. Dan wordt het van iedereen. Door gastvrijheid aan een organisatieonderdeel uit te besteden, is het de last van dat organisatieonderdeel en wordt het geen beweging van de hele organisatie. In mijn optiek ligt het eigenaarschap van gastvrijheid binnen de raden van bestuur of directie. Dan is ook bijvoorbeeld de vraag hoe de zorgorganisatie mee te krijgen gemakkelijk te beantwoorden. Het is immers van ons allemaal.

Samen zijn we al in beweging

Om te beginnen kan ik de dialoog met mijn collega’s voeren en ze uitnodigen met me mee te gaan. Dan zijn we samen al de beweging.

Jan Willem Nugteren is gastvrijheidsarchitect. Met ziekenhuis Bernhoven won hij de Gastvrijheidszorg Award in 2014 en 2016.

> Lees ook Reint Scholten: Gastvrijheid begint bij jezelf!

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels