nieuws

‘Zorgpersoneel verwacht dat kwaliteit zorg afneemt’

Mens & Gedrag

Werknemers in de zorg hebben in 2011 iets minder werkdruk en wat meer werkplezier. Tegelijkertijd is er zorg over de kwaliteit van de zorg en de zwaarte van het werk in deze sector. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de nationale enquête Werken in de Zorg van Menzis in samenwerking met de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.

‘Zorgpersoneel verwacht dat kwaliteit zorg afneemt’

Onderzoeksbureau Motivaction heeft het onderzoek dit jaar uitgevoerd. In totaal deden 3437 medewerkers mee aan de enquête.

In vergelijking met vorig jaar zijn de werknemers iets positiever over de kwaliteit van de zorg. Respectievelijk 94 procent van de respondenten waardeert de eigen organisatie met een 6 of hoger. Dat zijn slechts kleine verbeteringen.

Evenals in 2010 verwachten veel medewerkers dat de kwaliteit de komende jaren zal afnemen en overweegt een deel van hen om van baan te veranderen en buiten de zorg aan de slag te gaan.

Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat zij minder zorg kunnen leveren door tijdgebrek. Ronduit alarmerend is de situatie dat een op de vijf zorgverleners, in de thuiszorg zelfs een derde van de werknemers, fysieke pijn na het werk. Ouderzorg en ggz scoren wat lager op plezier in het werk.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels