nieuws

Keurmerk voor dialyseafdeling UMC St Radboud

Mens & Gedrag

De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) reikt op 22 augustus in Nijmegen het NVN-keurmerk uit aan de Dialyseafdeling voor volwassenen en kinderen van het UMC St Radboud. Het UMC St Radboud is het eerste academische centrum dat het keurmerk in ontvangst mag nemen.

Keurmerk voor dialyseafdeling UMC St Radboud

Uit onderzoek van de NVN bleek dat patiënten van de dialyseafdeling van het UMC ST Radboud zeer tevreden waren. Ze gaven onder meer aan dat de dialyseafdeling openstaat voor aanpassingen of veranderingen. “Patiënten waarderen onze inzet. Daar doen we het voor. We willen samen met patiënten werken aan goede kwaliteit van zorg. Suggesties voor betere zorg nemen we dan ook direct ter harte en dat wordt beloond,” aldus hoofdverpleegkundige Suus van Neerven.

Nederland telt meer dan 100 dialysecentra en -afdelingen waarvan acht in de UMC’s. Eerder ontvingen drie dialysecentra in algemene ziekenhuizen het keurmerk. Het keurmerk is niet alleen van belang voor de nierpatiënten als blijk van kwaliteit van de desbetreffende afdeling, maar is ook voor zorgaanbieders, zorgverleners en zorgverzekeraars een gestandaardiseerde indicatie voor de geboden zorg.

De NVN brengt ervaringen van dialysepatiënten in beeld door middel van een gestandaardiseerd onderzoek. Zo kunnen dialyseafdelingen zien wat er goed gaat en wat beter kan. De NVN streeft naar een optimale behandeling van en voor nierpatiënten, ook in dialysecentra. In samenwerking met het Hans Mak Instituut en Bureau Blaauwbroek voor Vraaggestuurde Zorg heeft de NVN een methodiek ontwikkeld en toegepast waarmee de vereniging de patiëntenervaring kan meten en samen met de nierpatiënten aan verbetering kan werken.

 

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels