nieuws

Cliënten spreken zich uit over onrust in de zorg

Mens & Gedrag

Over de hervormingen in de langdurige zorg is veel geschreven en gedebatteerd. Maar wat vinden de cliënten er zelf van?

Cliënten spreken zich uit over onrust in de zorg

De hervormingen worden per 1 januari 2015 doorgevoerd, maar hebben nu al duidelijk impact op zorgorganisaties en medewerkers in de ouderen- en thuiszorg. Ondanks alle veranderingen is er onrust in de zorg en zijn de cliënten nog steeds erg tevreden over de zorg die ze krijgen. Dat blijkt uit De Benchmark in de Zorg, een onderzoek dat PwC in opdracht van ActiZ uitvoerde.

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief van Gastvrije Zorg!

Van de 32.000 cliënten die de enquête heeft ingevuld, blijkt dat 40 procent zeer tevreden is over de zorg die zij ontvangen (zij geven het rapportcijfer 9 of 10). En zij bevelen hun zorgorganisatie van harte aan bij familie of vrienden.

Lees ook: Veel thuiswonende ouderen staan er alleen voor

Voor zorginstellingen en medewerkers zijn de effecten nu al groot. Er was in 2013 sprake van meer uitstroom dan instroom van personeel. Dit jaar werkten er al ruim 11.000 minder medewerkers in onze branche en zijn er meer dan 15.000 aangekondigde ontslagen. De medewerkerstevredenheid is door alle onrust gedaald en een aantal kleine zorgorganisaties staan voor het eerst in de rode cijfers.

Zorgvraag

De meeste zorgorganisaties bereiden zich goed voor op de toekomst en houden rekening met een zwaardere zorgvraag van cliënten. Zo is een (lichte) toename zichtbaar van hoger opgeleid personeel; het aandeel HBO- en MBO-verpleegkundigen is gestegen van 11 naar 13 procent en het aandeel verzorgenden van 44 naar 48 procent. Zorgorganisaties kiezen ervoor om verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen, onder meer door teams zelf verantwoordelijk te maken voor het zorgproces en de zelfredzaamheid van cliënten te bevorderen. Mede daardoor zijn de overheadkosten in 2013 met 1,1% gedaald.

“We gaan de grootste verandering in de zorg tegemoet sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw. En dat kunnen we als zorgorganisatie niet alleen”, zegt Aad Koster, directeur van ActiZ. “Het is cruciaal voor onze maatschappelijke legitimatie dat de zorg aansluit bij de wensen van cliënten, de familie ondersteunt en de medewerkers voldoende faciliteert. We moeten en willen samen met hen invulling geven aan de nieuwe werkelijkheid.”

Samenwerkingen

Maar daar blijft het volgens Koster niet bij. “ActiZ ziet overal, zowel binnen als buiten de branche, nieuwe samenwerkingen ontstaan. Zo zien we niet alleen gezamenlijke service centra en strategische allianties. Ook tussen ketens van zorg en welzijn of cure en care ontstaan meer verbanden. En zien we nieuwe financieringsvormen en samenwerkingen rondom innovaties in de bouw, ICT en technologie. Zorgorganisaties en hun medewerkers hebben het – zo blijkt uit de benchmark – niet makkelijk om te ‘dealen’ met alle veranderingen. Maar gelukkig zien ze ook kansen en mogelijkheden. Kansen om ook in de toekomst goede zorg en ondersteuning aan cliënten te leveren.”

 

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels