nieuws

Geweld tegen ouderen neemt toe

Mens & Gedrag

Ouderen zijn in Nederland steeds vaker het slachtoffer van geweld, en de dader is vaak een bekende. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Geweld tegen ouderen neemt toe

Hoewel ouderen minder vaak het mikpunt zijn van geweld dan gemiddeld, neemt het aantal oudere slachtoffers wel sneller toe.

Trend

Ruim 23 duizend ouderen hadden in 2013 te maken met gewelddadig gedrag, mishandeling of bedreiging. In dat jaar had één op de honderd ouderen te maken met geweld. In 2008 /2009 was dit nog één op de tweehonderd. Het CBS spreekt van een trend, want onder de totale Nederlandse bevolking neemt het aantal bedreigingen en mishandelingen niet toe.

Lees ook: Steeds meer mishandelde ouderen Utrecht

Bekende

Uit de cijfers van het CBS komt ook naar voren dat oudere mannen vaker te maken krijgen met geweld dan oudere vrouwen en dat ruim 40 procent van de oudere geweldslachtoffers de dader kende. Die daders zijn vaker buurtgenoten dan familieleden; twee derde van de bekende daders kwamen uit dezelfde buurt en in één op de tien gevallen was de dader de partner, de ex-partner of een familielid.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels