nieuws

Luisteren naar patiënten levert IJsselland Ziekenhuis prijs op

Mens & Gedrag

Het palliatieve zorgpad van het IJsselland Ziekenhuis heeft de Guus Schrijvers-prijs gewonnen voor het best georganiseerde zorgproces. Het ziekenhuis behaalde de eer vooral door te luisteren naar de patiënten.

Luisteren naar patiënten levert IJsselland Ziekenhuis prijs op

Het IJsselland Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis dat palliatieve zorg in samenwerking met huisartsen, thuiszorg en de huisartsenpost organisatorisch in een zorgpad borgt. Het zorgpad palliatieve zorg is opgezet door Liesbeth Struik, verpleegkundig specialist oncologie, in samenwerking met internistoncologen, huisartsen, thuiszorg en de huisartsenpost.

Vragen

“Wij merkten dat oncologiepatiënten met een beperkte levensverwachting vaak voor korte tijd werden opgenomen in verband met pijn, andere lichamelijke klachten en zorgproblemen”, aldus Struik. “Tijdens deze opnames hadden patiënten en naasten vaak veel vragen en er was psychosociale ondersteuning nodig. Wij zijn daarom gaan nadenken over de vraag: wat kunnen wij voor deze groep patiënten doen?”

Communicatie

Met de betrokken zorgverleners is er onderzoek gedaan naar de behoefte van patiënten in de laatste fase van hun leven. Daaruit bleek dat er behoefte is aan goede communicatie. Niet alleen tussen zorgverleners en patiënten, maar ook tussen het behandelteam in het ziekenhuis en de eerstelijnszorg. Het is namelijk niet makkelijk voor een patiënt om na een periode in het ziekenhuis weer thuis te komen. Het IJsselland Ziekenhuis zegt daar goede afspraken over gemaakt te hebben. Zo is er dag en nacht één aanspreekpunt in het ziekenhuis en één in de thuissituatie.

Lees ook Verpleegkundige wil betrokken worden bij levenseinde

Eisen

De Guus Schrijvers-prijs is bedoeld voor het zorgpad dat de meeste punten scoort op verschillende kwaliteitseisen. Zijn patiënten betrokken bij de voorbereiding van een zorgpad? Zijn alle geledingen van de organisatie betrokken bij de voorbereiding? Wordt er tijdswinst geboekt met het zorgpad en wordt de patiënt beter geïnformeerd dan voorheen?

De prijs is in 2012, bij het emeritaat van hoogleraar Guus Schrijvers, ingesteld door zorgverzekeraar CZ. De jury bestaat uit prof. Guus Schrijvers, Nicolette Huiskes (CZ), prof. Jan Swinkels (AMC Amsterdam) en dr. Wynand Ros (UMC Utrecht). Het IJsselland Ziekenhuis liet kwam als beste uit de bus uit een totaal van elf inzendingen.

 

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels