nieuws

Doorstart actieplan tegen ouderenmishandeling

Mens & Gedrag

Staatssecretaris Martin van Rijn start half mei een onderzoek naar ouderenmishandeling. Het resultaat daarvan zal als basis dienen voor een doorstart in 2015 van het Actieplan Ouderen in Veilige Handen.

Doorstart actieplan tegen ouderenmishandeling

Om het taboe op dit onderwerp te doorbreken, wil de overheid ouderenmishandeling bespreekbaar maken. ANBO-directeur Liane den Haan: “Daarom is in samenwerking met diverse ouderenbonden zoals de ANBO het actieplan ‘Ouderen in Veilige Handen’ opgezet. Onderdeel hiervan is een voorlichtingscampagne.”

Vrijwilligers

Voor die campagne heeft de ANBO 35 vrijwilligers opgeleid tot voorlichters, die ouderen waar nodig doorverwijzen naar een lokaal Steunpunt huiselijk geweld. In 2013 zijn er landelijk 190 voorlichtingsbijeenkomsten gehouden, waaronder themamiddagen. Dit jaar staat de teller op circa 75 en het streven is totaal 500 voorlichtingen verspreid over het hele land.

Pesten

Den Haan: “Ik hoop van harte dat een doorstart in 2015 ons nog meer mogelijkheden zal bieden om het taboe op ouderenmishandeling voor eens en voor altijd te doorbreken. Want een tik, ruw vastpakken, pesten, manipuleren, geen zorg krijgen, iemand op een seksuele manier aanraken, een gedwongen testamentverandering of de pinpas van je moeder of opa misbruiken: het is eerder ouderenmishandeling dan je denkt.”

Meldcode

Sinds de zomer van 2013 moeten organisaties en professionals in de ouderenzorg een meldcode hebben voor het omgaan met huiselijk geweld. Die draagt volgens staatssecretaris Van Rijn bij aan vroegtijdig opsporen van kwetsbare ouderen.

In september concludeerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) echter dat de meldcode nog onvoldoende is ingeburgerd. Ook zijn zorgmedewerkers gemiddeld nog niet voldoende geschoold om met een meldcode huiselijk geweld om te gaan. Daarom heeft de IGZ de zorgsector gevraagd om in opleidingen meer aandacht te schenken aan het gebruik van een meldcode. Dit jaar gaat de inspectie de invoering van de verplichte meldcode controleren.

Lees ook: ‘Meldpunt Ouderenmishandeling geopend’

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels