nieuws

‘Meer eenzaamheid onder thuiswonende ouderen’

Mens & Gedrag

83 procent van de huisartsen verwacht dat thuiswonende ouderen slechter gaan eten en drinken. 81 procent waarschuwt dat de eenzaamheid onder deze groep zal toenemen. Dit blijkt uit een enquête van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) onder 875 huisartsen.

‘Meer eenzaamheid onder thuiswonende ouderen’

Volgens de huisartsen is dit het gevolg van het beleid om ouderen langer thuis te laten wonen. Ook zijn er minder middelen beschikbaar om de verzorging van ouderen te garanderen.

Maar liefst 78 procent van de huisartsen geeft aan deze effecten nu al te merken door sluiting van verzorgingshuizen. Voorzitter Steven van Eijck: “De sluiting van verzorgingshuizen is vorig jaar in gang gezet. De effecten hiervan zijn nu te voelen. Toen de LHV de eerste signalen van verontruste huisartsen ontving, hebben we onderzocht of deze bezorgdheid landelijk wordt gedeeld. Huisartsen laten duidelijk weten dat kwetsbare ouderen in de steek worden gelaten. De resultaten zijn niet onverwacht, wel zeer uitgesproken. Door de sluiting van verzorgingshuizen zien zij in de praktijk dat ouderen slechter eten en drinken, geestelijk achteruit gaan en dat hun mantelzorgers overbelast raken.”

Verantwoord

Volgens Van Eijck zijn huisartsen het eens met de basisgedachte achter het beleid. “Het is goed als ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Maar dan moet dat natuurlijk wel verantwoord zijn door een goed zorgsysteem en dat is het nu niet altijd. Het probleem zit ‘m in de uitwerking.”

Resultaten

Gevolgen nieuw beleid langer thuis blijven wonen:

  • 81 procent van de huisartsen verwacht dat meer ouderen vereenzamen
  • 97 procent verwacht dat mantelzorgers zwaarder worden belast
  • 27 procent verwacht dat ouderen meer zorg op maat krijgen

Gevolgen van de bezuinigingen op huishoudelijke verzorging, dagbesteding en hulpmiddelen:

  • 77 procent van de huisartsen verwacht dat meer ouderen vereenzamen, 53 procent dat ouderen minder mobiel worden en 50% dat meer ouderen geestelijk achteruit gaan
  • 97 procent verwacht dat mantelzorgers zwaarder worden belast

In november vorig jaar deed de SP onderzoek onder 224 huisartsen. Ook toen bleek dat het merendeel een stijging van ondervoeding en eenzaamheid onder ouderen vreest.

Lees ook: ‘Eenzaamheid tegengaan met betere samenwerking’

Bron: Artsennet.nl

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels