nieuws

‘Vrijwilligerscentrales hebben meer ondersteuning nodig’

Mens & Gedrag

De Nederlandse overheid doet te weinig om vrijwilligerscentrales, die op lokaal niveau deelname aan vrijwilligerswerk bevorderen, te ondersteunen. Dat stelt onderzoeker Cees van den Bos, die promoveerde aan de Eramus Universiteit Rotterdam op een proefschrift over vrijwilligerscentrales. Deze week vindt NL Doet plaats, de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

‘Vrijwilligerscentrales hebben meer ondersteuning nodig’

De beleidsmaatregelen van de overheid bieden niet de ondersteuning die vrijwilligerscentrales nodig hebben, concludeert Van den Bos. Volgens de onderzoeker, die acht landen onder de loep nam, is de infrastructuur van vrijwilligerscentrales van essentieel belang voor overheden die een participatiesamenleving beogen. De Nederlandse overheid wil met de participatiesamenleving welzijn, economie en zelforganiserende gemeenschappen stimuleren, maar de maatregelen zorgen volgens Van den Bos alleen voor ‘meer handjes in de zorg’.

Vrijwilligerscentrales

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw stimuleren overheden in veel Westerse landen vrijwilligerswerk. Minstens vijftig landen hebben daarvoor op landelijk, regionaal of lokaal niveau vrijwilligerscentrales opgezet om de deelname aan vrijwilligerswerk te bevorderen. Van den Bos onderzocht voor zijn proefschrift ‘Using Volunteering Infrastructure to build civil society’ dergelijke centrales in acht landen.

Lees ook: ‘Ouderenfonds laat vrijwilligersgolf onderzoeken’

Participatie

Overheden blijken vier betekenissen toe te kennen aan vrijwilligerswerk: welzijn (iets doen voor een ander), democratie (beleid beïnvloeden), economie (maatschappelijke participatie van burgers bevorderen) en zelforganiserende gemeenschappen (sociale cohesie en wederkerigheid versterken). Corporatistische regimes (zoals Nederland en Duitsland) stimuleren vrijwilligerswerk vooral om zijn instrumentele waarde, maar onderkennen ook dat vrijwilligerswerk bijdraagt aan maatschappelijke participatie en zelforganiserende gemeenschappen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels