nieuws

Ouderen geven regering dikke onvoldoende op zorg

Mens & Gedrag

Ouderen geven het beleid van de regering op alle punten een onvoldoende. Op het vlak van zorg en ouderenbeleid gaan de cijfers zelfs diep in het rood. De 55-plussers ergeren zich vooral aan de sluiting van verzorgingstehuizen en bezuinigingen op de ouderenzorg. Dat blijkt uit de Senioren Barometer 2014 van het instituut Tranzo van Tilburg University.

Ouderen geven regering dikke onvoldoende op zorg

In april 2014 werden meer dan 500 ouderen gevraagd naar hun mening over het functioneren van de regering, als onderdeel van een breder onderzoek onder ouderen. De participatiemaatschappij en een groter beroep op mantelzorg wordt door de ouderen als onrealistisch beoordeeld.

Ouderen ergeren zich aan de steeds maar toenemende kosten die ze dreigen te moeten maken, zonder dat ze invloed hebben op de besluiten die hierover worden genomen. Veel ouderen voelen zich gepakt door het regeringsbeleid. Een kleine minderheid heeft begrip voor de regeringsmaatregelen of is niet bang voor negatieve effecten.

Lees ook: ‘Opnieuw zorgmeldpunt die gevolgen van hervormingen in kaart brengt’

Leven

Overigens gaat het de ouderen qua tevredenheid over hun leven nog redelijk goed. Vergeleken met 2012 is die tevredenheid in 2014 nog op ongeveer hetzelfde niveau. Ouderen zijn het minst tevreden over hun gezondheid en welzijn en hun financiële situatie, en het meest over hun woning en woonomgeving.

Barometer

Ouderen vormen in veel (opinie)onderzoek vaak een ondervertegenwoordigde groep. Speciaal hiervoor is de Senioren Barometer ontwikkeld. Enquêtes worden via internet afgenomen. Doel is om de mening van ouderen op verschillende terreinen in kaart te brengen en deze informatie te verspreiden. Verder worden de gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld om factoren te vinden die succesvol ouder worden bevorderen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels