nieuws

Ouderen de dupe van het digitale tijdperk?

Mens & Gedrag

Al het contact tussen burgers en de overheid moet in 2017 digitaal verlopen, zo is de wens van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Een slecht idee, zegt de Unie KBO.

Ouderen de dupe van het digitale tijdperk?

Ouderen in Nederland worden sterk afhankelijk van de hulp van anderen wanneer de overheid besluit alle contact tussen burger en overheid te digitaliseren, zegt de Unie KBO na eigen onderzoek onder 65-plussers. Maar liefst 87 procent van de digibete ouderen bevestigt hulp van onder meer familie, vrijwilligers en ambtenaren nodig te hebben.

Lees ook: Nederlandse ouderen het vaakst online

Persoonlijk contact met de overheid blijft voor veel ouderen de meest prettige manier van contact. Nagenoeg alle ondervraagden vinden dan ook dat er alternatieve manieren mogelijk moeten blijven om contact te kunnen maken. Van de senioren die aan het Unie KBO-onderzoek hebben deelgenomen en thuis in het bezit zijn van een internetaansluiting, heeft 70 procent digitaal contact met de overheid. De meest genoemde onderwerpen zijn belastingaangifte (67 procent), het inwinnen van informatie (37 procent) en het maken van afspraken (36 procent).

Vangnet

“Wat we nu zien is dat de focus vooral ligt op de inrichting van een goede digitale infrastructuur. Wij willen dat juist ook aandacht komt voor een vangnet voor digibeten, waaronder veel ouderen”, aldus Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO. “Wij stellen: digitaal waar het kan, persoonlijk omdat het moet. Om de digibete gebruiker straks niet uit te sluiten moet in de aanloop naar 2017 ook de nadruk liggen op het geven van persoonlijke voorlichting, begeleiding en ondersteuning“, aldus Vanderkaa.

Inspraak

De Unie KBO schrijft in een brief aan de minister dat de overheid actie moet ondernemen om ook de digibete ouderen inspraak te geven tijdens het proces. Door de minister is een klankbordgroep ingesteld die adviseert over het gebruiksvriendelijker inrichten van de e-overheid. De Unie KBO dringt er bij de Minister op aan om in die klankbordgroep ook ouderen zitting te laten hebben.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels