nieuws

Helft ouderen voelt zich niet veilig

Mens & Gedrag

Veiligheid is net zo belangrijk als zorg, eten en slapen. Maar veel ouderen voelen zich helemaal niet veilig.

Helft ouderen voelt zich niet veilig

Hoewel de kans op een overval in Nederland klein is, is meer dan de helft van de senioren juist daar bang voor. Dit blijkt uit een groot veiligheidsonderzoek onder ruim zevenhonderd senioren, uitgevoerd in opdracht van seniorenorganisatie Unie KBO. Ouderen zijn ook bang voor inbraak en de babbeltruc.

Opmerkelijk genoeg zijn zij het minst bang om te vallen terwijl daardoor jaarlijks 2500 ouderen overlijden. Ter vergelijking: in 2013 vonden er 176 overvallen op ouderen plaats.

Valpreventie

Na de vrees om overvallen te worden, volgt de vrees voor inbraak (27 procent), babbeltrucs (eveneens 27 procent) en huisbrand (28 procent). De angst voor vallen sluit de rij met 19 procent. Naast de 2500 ouderen die in 2012 overleden na een val, belandden er ook nog 84.000 65-plussers op de EHBO door een val. Terwijl met relatief eenvoudige ingrepen veel ellende kan worden voorkomen. Denk aan het weghalen van drempels, en losse kleedjes, het dragen van schoenen met anti-slipzolen en zorgen voor goede verlichting ‘s nachts op weg naar het toilet.

Veilig

Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO: “Veiligheid is net zo belangrijk als eten en slapen. Daarom adviseert de Unie KBO over inbraakpreventie, het voorkomen van de babbeltruc, over digitale veiligheid en valpreventie. Wij leiden ouderenadviseurs op die langs gaan bij mensen thuis voor een persoonlijk advies. Veiligheid is steeds meer een speerpunt van ons.”

Samenwerking

Er wordt nauw samengewerkt met het Ministerie van Veiligheid en Justitie om (het gevoel van) veiligheid onder senioren te vergroten. Minister Opstelten onderstreept het belang hiervan. “Nederland wordt steeds veiliger. Het aantal overvallen gaat naar beneden: in vergelijking met vorig jaar zijn ze met 23 procent gedaald. Door het beleid dat we hebben ingezet, maar ook doordat we met zijn allen zelf een beetje meer uit onze doppen kijken”. aldus de minister.

Internet

Ruim vier van de tien surfende senioren maken zich zorgen over de veiligheid op het internet. Zo is 59 procent er bang voor dat het door hen afgegeven e-mailadres wordt misbruikt voor commerciële doeleinden en volgens 22 procent is dat ook wel eens gebeurd. De senioren hebben gemiddeld zes verschillende wachtwoorden en 60 procent heeft er wel eens moeite mee ze allemaal te onthouden. Zeven van de tien senioren hebben een handigheid hiervoor, zoals opschrijven of ze gebruiken hetzelfde password voor meerdere sites.

Het onderzoek naar veiligheid is uitgevoerd door bureau TeraKnowledge in de maand mei, onder zevenhonderd Nederlandse 65-plussers door middel van online en telefonische interviews.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels