nieuws

Privacy patiënt onder druk

Mens & Gedrag

Patiënten voelen zich onder druk gezet een kopie van hun medische dossier te verstrekken aan bijvoorbeeld het UWV, gemeenten of verzekeraars. Patiëntenfederatie NPCF maakt zich zorgen.

Instanties als het UWV, gemeenten, verzekeraars en arbodiensten vragen mensen onnodig om hun medisch dossier. Dat gebeurt in een derde van de gevallen, blijkt uit een peiling waarvan patiëntenfederatie NPCF de resultaten naar buiten bracht. Mensen voelen zich onder druk gezet om hun medische dossier op te vragen bij hun arts uit angst anders geen uitkering of verzekering te krijgen.

Lees ook: Patiënt krijgt vaak eigen dossier niet in handen

Beroepsgeheim

De instanties omzeilen daarmee het medisch beroepsgeheim, stellen de NPCF en de landelijke artsenfederatie KNMG in een gezamenlijke verklaring. Ze mogen alleen gerichte schriftelijke vragen stellen aan een arts om een aanvraag voor een uitkering of verzekering te beoordelen. De KPMG baseert zich ook op signalen van artsen over het onterecht opvragen van patiëntendossiers.

Ongewenst

Het opvragen van het medisch dossier bij een patiënt is niet in strijd met de wet, maar wel ongewenst, zeggen NPCF en KNMG. De belangenorganisaties wijzen erop dat wat een patiënt met zijn arts bespreekt vertrouwelijk is en in de spreekkamer moet blijven.

De organisaties willen patiënten ervan doordringen dat ze niet verplicht zijn om instanties te voorzien van hun volledige medische gegevens. Met de instanties willen ze duidelijke afspraken om inbreuk op de privacy van patiënten te voorkomen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels