nieuws

‘Patiëntgericht handelen kan veel beter in ziekenhuiszorg’

Mens & Gedrag

Het voldoen aan de verwachtingen van de klant, de dimensie patiëntgerichtheid, is in de ziekenhuiszorg nog redelijk onderontwikkeld. Dat vindt Gita Gallé, bestuursvoorzitter van het Deventer Ziekenhuis.

‘Patiëntgericht handelen kan veel beter in ziekenhuiszorg’

“De patiënt die acuut op de SEH binnenkomt is een andere patiënt dan diegene die een geplande operatie ondergaat. Zij hebben andere verwachtingspatronen, waar wij veel beter op kunnen inspelen dan we nu doen.”

Zo prettig mogelijk

Als voorbeeld van een doelgroep waar nog veel beter op kan worden ingespeeld, noemt Gallé de chronische patiënten. “Deze patiënten willen vooral geholpen worden in het leiden van een – ondanks hun ziekte – zo prettig mogelijk dagelijks leven. Daar moet de professional zo goed mogelijk op inspelen.”

Enthousiast

Het elektronisch dossier (MIJNZORGdossier.nl) dat sinds kort toegankelijk is en gefaseerd beschikbaar komt voor patiënten in het Deventer Ziekenhuis kan daarbij helpen. “We hebben een pilot gedaan bij reumatologiepatiënten en die waren enthousiast. Zij waarderen het dat zij de resultaten van onderzoeken thuis kunnen raadplegen op het moment dat het hun uitkomt. Ook over het voorafgaand aan een consult invullen van een vragenlijst gaf men een positief oordeel. Hierdoor kunnen dokter en patiënt tijdens het consult sneller de diepte ingaan. Het draagt bij aan de wens om regie te houden over de eigen ziekte en gezondheid.”

Gita Gallé is een van de sprekers tijdens het KiZ-congres op 5 november in Burgers’ Zoo in Arnhem. Dat staat dit jaar in het teken van de toekomst van kwaliteit en veiligheid in de zorg. Schrijf nu in via www.kizcongres.nl!

Lees ook: Zes dimensies bepalen kwaliteit Deventer Ziekenhuis

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels