nieuws

Zorgverlener krijgt hulp bij zelfmanagement patiënt

Mens & Gedrag

Door patiënten zelf laten beslissen over het zorgtraject, de medicatie of een bepaalde behandeling, behouden ze de regie en het gevoel van eigenwaarde. De zorgverlener kan daarbij echter tegen dilemma’s aanlopen. Om ze hierbij te helpen, is een handreiking ontwikkeld.

Patiënten hebben altijd al een rol gespeeld in hun zorg. Zelfmanagement is dus niet nieuw. Wel komt er tegenwoordig steeds meer nadruk op zelfmanagement te liggen. De verwachting is dat patiënten in toenemende mate een actieve rol gaan vervullen in een meer gelijkwaardige relatie met de zorgverlener. Hierbij kunnen zich ethische dilemma’s voordoen. Moet je als verpleegkundige bijvoorbeeld meegaan in de wens van een patiënt om minder vaak te dialyseren?

Jolanda Dwarswaard (Hogeschool Rotterdam) en Hester van de Bovenkamp (Erasmus Universiteit Rotterdam) hebben een handreiking ontwikkeld voor verpleegkundigen die in hun werk te maken hebben met ethische dilemma’s.

Botsen

Waarden en normen kunnen in verschillende situaties en door verschillende mensen anders worden geïnterpreteerd. De waarden van een zorgprofessional en een patiënt of zorgprofessionals onderling kunnen botsen. Er is dan sprake van een ethisch dilemma. Er zijn dan meerdere waarden tegelijkertijd in het spel die tegengestelde acties voorschrijven. Als zorgprofessional bevind je je dan in een situatie waarin je door het handelen naar een bepaalde waarde een andere waarde niet kunt nastreven.

Niet bespreken

Uit onderzoek blijkt dat verpleegkundigen vaak wel dilemma’s tegenkomen, maar deze niet expliciet bespreken met collega’s. Discussie over deze dilemma’s is niet alleen van belang voor de kwaliteit van zorg, maar ook voor het welbevinden van zorgverleners. De handreiking is bedoeld om deze discussie te ondersteunen.

In de handreiking beschrijven Dwarswaard en Van de Bovenkamp een vijftal casussen met botsende waarden van verpleegkundigen en patiënten. Bij iedere casus is nagedacht welke oplossingen denkbaar en haalbaar zijn.

De handreiking is ontwikkeld binnen NURSE-CC, een praktijkgericht onderzoeksprogramma van drie Rotterdamse kernpartijen: Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, Erasmus MC en het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

>>TIP: Lees ook ‘Patiëntgericht handelen kan veel beter in ziekenhuiszorg’

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels