nieuws

Arts wil vaak geen euthanasie uitvoeren bij dementie

Mens & Gedrag

Als iemand kanker heeft of een andere ernstige aandoening, noemen artsen hulp bij zelfdoding zeker denkbaar. Bij patiënten met psychische klachten of dementie zien beduidend minder artsen het zitten om euthanasie te plegen.

Arts wil vaak geen euthanasie uitvoeren bij dementie

Dat blijkt uit een enquête onder 1456 artsen in Nederland, uitgevoerd door VUmc in samenwerking met het AMC en Erasmus MC. Het onderzoek is gepubliceerd in Journal of Medical Ethics. De enquête is 2011 gehouden onder huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en ziekenhuisspecialisten. Volgens de onderzoeker zijn de uitkomsten echter nog steeds representatief.

Een ruime meerderheid van de artsen, 86 procent, is bereid om euthanasie uit te voeren. Dat geldt vooral voor huisartsen (93 procent) en specialisten ouderengeneeskunde (87 procent) en in mindere mate voor ziekenhuisspecialisten (74 procent).

Dementie

Er is wel een duidelijk onderscheid in de bereidheid tussen de aandoeningen die een patiënt heeft. 27 procent van de artsen zou een euthanasieverzoek inwilligen van iemand die lijdt aan het leven. Ongeveer een derde zou dat doen bij iemand met een psychiatrische aandoening. Vier op de tien artsen zouden euthanasie uitvoeren bij iemand met beginnende dementie en 29 procent bij iemand met gevorderde dementie. Daartegenover staat dat ruim acht op de tien artsen bereid zouden zijn euthanasie te plegen als iemand een ernstige lichamelijk aandoening heeft zoals kanker.

Ondraaglijk

Een reden dat artsen meer moeite hebben met het eventueel uitvoeren van euthanasie bij mensen met psychische klachten, is volgens het onderzoek twijfel in hoeverre het lijden ondraaglijk is. Bij mensen met dementie is het al helemaal lastig aan te tonen of er sprake is van lijden, omdat er niet goed meer gecommuniceerd kan worden.

“Dit onderzoek laat zien dat elke arts zelf bepaalt waar zijn grenzen liggen bij beslissingen over euthanasie”, zegt Promovenda Eva Bolt. “Deze grenzen zijn zowel gebaseerd op wettelijke als persoonlijke argumenten. Daarom is het belangrijk dat mensen met een voorkeur voor euthanasie dit tijdig bespreken met hun arts. Op die manier kunnen artsen tijdig een mening vormen en deze bespreken, om teleurstelling of conflicten te voorkomen.”

Levenseindekliniek

De in 2012 opgerichte Levenseindekliniek, dus nadat deze enquête is afgenomen, krijgt ieder jaar meer euthanasieverzoeken van mensen met psychische klachten omdat de eigen huisarts het verzoek niet wil honoreren. 1035 mensen hadden zich afgelopen jaar met een euthanasieverzoek gemeld, iets meer dan een derde vanwege een psychiatrische aandoening. Zeventien psychiatrische patiënten kregen uiteindelijk hulp bij de zelfdoding.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels