nieuws

Cardiologen vragen patiënten om inbreng

Mens & Gedrag

Wat is voor patiënten met hart- en vaatziekten en hun naasten het belangrijkst? De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie wil dat graag te weten komen.

Cardiologen vragen patiënten om inbreng

Tijdens het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) zijn de plannen gepresenteerd waarmee cardiologen de komende jaren aan de slag gaan. Met het motto: ‘Betrouwbaar in het hart van de zorg’ verwijst de NVVC naar het belang van cardiovasculair welzijn voor mens en samenleving.

Patiënten en naasten

In het beleidsplan zijn een aantal speerpunten benoemd. Om te onderzoeken wat de prioriteiten van patiënten en hun naasten zijn, worden zij in de gelegenheid gesteld om hun stem uit te brengen op zaken waarmee de cardiologen de komende jaren aan de slag moeten. Dit onderzoek wordt samen met De Hart&Vaatgroep uitgevoerd.

Gezamenlijke besluiten

Een belangrijk speerpunt is gepast gebruik van zorg, waarbij het gaat om het verlenen van de beste zorg voor chronische en kwetsbare patiënten. De campagne Verstandig Kiezen ondersteunt artsen en patiënten in het gezamenlijk besluiten tot de beste behandeling voor de patiënt. Arts en patiënt voeren samen het gesprek en kiezen de meest geschikte behandeling. De rol van professionals zal hiermee langzamerhand verschuiven van kennisbron naar coachende begeleider bij medische beslissingen.

Duidelijke afspraken

Ketenzorg is ook een speerpunt in het NVVC-beleidsplan. Bij ketenzorg is er intensief contact en worden duidelijke afspraken gemaakt met andere zorgverleners (onder andere huisartsen en ambulancediensten, andere ziekenhuizen) over waar en door wie de behandeling wordt uitgevoerd.

Meld u nu aan voor gratis nieuwsbrief van Gastvrije Zorg

Verder kunnen cardiologen ook buiten de muren van het ziekenhuis gaan werken om de cardiologische zorg dichter bij huis aan te bieden, zo staat in het beleidsplan. Een deel van de specialistische zorg in de ziekenhuizen kan namelijk verschoven worden naar de zogenaamde anderhalve-lijnszorg. In samenwerking met huisartsenpraktijken en gezondheidscentra zijn verschillende vormen mogelijk, zoals meekijk-consulten, stads- of regiopoliklinieken. Ook andere vormen van contact met de patiënt (via e-mail, e-health /e-consulten en sociale media) zijn hierin mogelijk.

Voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg is betrouwbare informatie over uitkomsten van behandelingen van groot belang, stelt de NVVC. Hiervoor is het belangrijk dat er de komende jaren meer geïnvesteerd gaat worden in het optimaliseren en uitbreiden van kwaliteitsregistraties in de cardiologische zorg.

Verbeteren

Tenslotte wil de NVVC graag dat patiënten betrokken worden bij kwaliteitsvisitaties. De kwaliteitsvisitatie is een middel om de zorg nog verder te verbeteren. Een groep cardiologen bezoekt een andere groep cardiologen in een ander ziekenhuis om te bekijken hoe ze de cardiologische zorg verrichten en hoe ze dit kunnen verbeteren. De NVVC gaat onderzoeken welke rol patiënten bij een kwaliteitsvisitatie kunnen spelen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels