nieuws

Hoe behulpzaam zijn ouderen?

Mens & Gedrag

In het nieuwe zorglandschap is het de bedoeling dat de samenleving hulpbehoevende ouderen een helpende hand toereikt. Maar helpen ouderen elkaar eigenlijk wel? Ouderenorganisatie PCOB wilde daar het antwoord op weten.

Hoe behulpzaam zijn ouderen?

PCOB deed onderzoek onder ruim duizend ouderen tussen de vijftig en honderd jaar oud. Wat bleek? Ouderen besteden minimaal eens per week tot maximaal vier uur per dag aan vrijwilligerswerk.

“Bijna alle panelleden geven aan wel eens iets voor een ander te doen in de vorm van vrijwilligerswerk of het verlenen van mantelzorg aan een naaste. Deze hoge score verrast mij in positieve zin”, zegt PCOB-directeur Els Hekstra. “Dat zijn niet alleen veel mensen die zich inzetten voor een ander; ze doen dat ook dag in dag uit en vaak al jarenlang. Oudere vrijwilligers blijken bijzonder toegewijd, zowel in trouw als in tijd.”

Toegewijd

Uit het PCOB-panel blijkt ook dat voor het bieden van hulp veel tijd wordt uitgetrokken. Bijna de helft van de ondervraagden biedt een aantal keer per week hulp en 11 procent doet dit zelfs dagelijks. De hulp aan anderen kost twee tot vier uur per week (37 procent) of zelfs nog meer (20 procent). Van de ouderen die vrijwilligerswerk verricht, doet 80 procent dit al vijf jaar of langer en bijna 60 procent al langer dan tien jaar.

Hekstra: “Waar ik van ben geschrokken, is de groep mensen die aangeven dat het aanbieden van hulp een té zware belasting is, maar die door omstandigheden niet kunnen stoppen. Dit is zeker een signaal om serieus te nemen in de zo gewenste participatiesamenleving.”

Levensinstelling

Velen kiezen welbewust vanuit hun levensinstelling om zich in te zetten voor een ander. Panelleden vinden het vanuit sociaal-christelijk oogpunt belangrijk om een ander te helpen (86 procent). Voor 81 procent van de panelleden is het christelijk geloof een beweegreden om anderen te helpen.

77 procent van de panelleden zegt: ‘Anderen helpen past bij mijn kernwaarden’. 75 procent krijgt van het aanbieden van hulp het gevoel nuttig te zijn. 71 procent biedt hulp aan om actief te blijven. Plichtsbesef is veel minder vaak de reden om te helpen.

Lees ook: Traplopen en huishouden steeds moeilijker voor thuiswonende ouderen

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels