nieuws

Meer zeggenschap voor ouderen: wat is het effect?

Mens & Gedrag

Om de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren heeft VUmc vier jaar geleden een programma ingezet waarbij deze ouderen meer zeggenschap kregen. Heeft deze werkwijze ook iets opgeleverd?

Meer zeggenschap voor ouderen: wat is het effect?

Emiel Hoogendijk, die deze maand promoveerde bij VUmc, heeft daar onderzoek naar gedaan. Het gaat om het Geriatrisch Zorgmodel, in 2011 opgezet door Ouderennet VUmc & partners. Dit programma bestaat uit huisbezoeken, het systematisch in kaart brengen van gezondheidsrisico’s en gepersonaliseerde zorgplannen. Het is de bedoeling dat ouderen die langdurige zorg nodig hebben zelf het roer in handen krijgen en dat het contact met zorgverleners verbetert.

Hoogendijk constateerde echter dat dit programma nauwelijks effect heeft op het verbeteren van de gezondheidsuitkomsten van kwetsbare ouderen. Alleen de meest kwetsbare ouderen hebben er mogelijk voordeel van.

Klein effect

“Het blijkt erg moeilijk om de gezondheidsuitkomsten van kwetsbare ouderen te verbeteren”, stelt Hoogendijk. Een klein effect op de functionele beperkingen van ouderen werd wel gevonden. Ouderen die de interventie gedurende achttien maanden ontvingen, vertoonden meer functiebehoud van alledaagse activiteiten. Deze effecten bleken overigens sterker te zijn in bepaalde subgroepen, zoals alleenstaande ouderen.

Terughoudend

De resultaten van Hoogendijk sluiten aan bij andere recente studies in Nederland die laten zien dat gepersonaliseerde zorg binnen de huisartsenpraktijk nauwelijks effect heeft. “Dit betekent dat we terughoudend moeten zijn met het grootschalig invoeren van zorgprogramma’s in de eerste lijn gericht op kwetsbare ouderen, of we dat ons juist moeten richten op andere, meer specifieke, groepen. Mogelijk hebben bepaalde hoogrisicogroepen binnen de groep kwetsbare ouderen wel baat bij invoering van zorgprogramma’s zoals het Geriatrisch Zorgmodel”, aldus Hoogendijk.

Lees ook: ‘Mensen moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels