nieuws

Meeste zelfstandige ouderen vinden dat ze goed zitten

Mens & Gedrag

De overheid wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar wat zijn de wensen van zelfstandige ouderen op dit gebied? Zorgaanbieder Fundis deed onderzoek.

Meeste zelfstandige ouderen vinden dat ze goed zitten

Ruim tachtig procent van zelfstandige ouderen wil nog niet verhuizen, zo blijkt uit een online onderzoek van Fundis onder duizend leden. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 69 jaar.

Noodzakelijk

De helft van zelfstandig wonende ouderen is er terdege van bewust dat verhuizen in de toekomst noodzakelijk is. De meeste ouderen geven aan te willen verhuizen uit voorzorg of omdat ze kleiner willen wonen. Als verhuizen noodzakelijk wordt, geeft een op de tien zelfstandige ouderen de voorkeur aan een woongroep met behoud van eigen regie en zo nodig ondersteuning van een zorgorganisatie.

Financiële oplossingen

55 procent van de respondenten beseft dat ze zelf verantwoordelijk is voor financiële oplossingen op gebied van wonen en zorg. De helft van de zelfstandige ouderen is positief over de eigen financiële mogelijkheden.
Volgens Fundis ervaren veel mensen de financiering echter als een barrière en zit het geld vaak in de bakstenen. “Ik roep banken en verzekeraars daarom op om nieuwe producten aan te bieden dan wel te ontwikkelen zodat ouderen hun toekomstige woon- en zorgwensen kunnen financieren”, zegt Jeroen van den Oever, bestuurder bij Fundis. “Op deze manier kunnen we er met elkaar voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.”

Nieuwe woonvormen

Het ontwikkelen van nieuwe woonvormen naast de traditionele verzorgings- en verpleeghuizen is noodzakelijk in deze snel veranderende zorglandschap, meent Fundis. Zo is scheiden van wonen en zorg binnen de verzorgingshuizen inmiddels gemeengoed. Mensen huren nu een appartement en doen indien nodig een beroep op zorg.

Mensen met dementie kunnen inmiddels kiezen voor particuliere dementiezorg in Martha Flora Gouda. WelThuis, ook onderdeel van Fundis, ontwikkelt het concept VerpleegThuis: intramurale verpleeghuiszorg in de thuissituatie. Verder  ontwikkelt Fundis samen met partners plannen voor het opzetten van woongroepen.

Lees ook: Oudere krijgt thuis onvoldoende zorg

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels