nieuws

Ziekenhuis wil betere nazorg voor kwetsbare oudere

Mens & Gedrag

Kwetsbare oudere patiënten beter begeleiden na ziekenhuisopname en daarmee voorkomen dat het functioneren van deze ouderen achteruit gaat. Dat is het doel van de samenwerking tussen tien zorgorganisaties.

Ziekenhuis wil betere nazorg voor kwetsbare oudere

Het IJsselland Ziekenhuis gaat samen met thuiszorgorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen de krachten bundelen om de kwaliteit van zorg rondom kwetsbare oudere patiënten te verbeteren. Volgens het ziekenhuis gaat dit leiden tot vermindering van onduidelijkheid en onzekerheid leiden bij patiënt en familie.

Een belangrijk onderdeel hierbij is de overdracht vanuit het ziekenhuis naar de thuiszorg. Om dit nog verder te verbeteren heeft het ziekenhuis het project Transmurale Zorgbrug opgestart.

Wijkverpleegkundige

Binnen dit project worden ouderen, die daar behoefte aan hebben, vanaf november begeleid door een vaste wijkverpleegkundige in de overgangsperiode van ziekenhuis naar huis en de eerste tijd daarna. Hierbij maakt de wijkverpleegkundige al in het ziekenhuis kennis met de patiënt.

Deze zorg zal in overleg met de huisarts, patiënt en mantelzorgers plaatsvinden. De verwachting is dat, door deze samenwerking, de partijen onderling profiteren van elkaars kennis en kunde met betrekking tot de behandeling en verzorging van kwetsbare ouderen.

Samenwerking

De overeenkomst, genaamd ‘Transmurale zorg voor ouderen’, is ondertekend door de organisaties: De Zellingen, De Vierstroom, Laurens, De Lelie Zorggroep, Aafje, Humanitas, ZorgBreed, De Vijverhof, het Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam en het IJsselland Ziekenhuis.

Lees ook: Meer zeggenschap voor ouderen: wat is het effect?

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels