nieuws

Catharina Ziekenhuis positief over nieuw gastvrijheidsinstrument

Mens & Gedrag

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven werkt hard aan het verhogen van de gastvrijheid. Een belangrijke pijler is het onderzoeken van patiëntenwensen. Daarvoor gebruikt het ziekenhuis CareRate, een web 3.0-versie van de papieren vragenlijsten

Catharina Ziekenhuis positief over nieuw gastvrijheidsinstrument

In het Meerjarenplan 2012-2015 heeft het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven gedetailleerd vastgelegd welke keuzes voor de toekomst worden gemaakt. Daarbij is onder meer neergezet hoe de gastvrijheid in drie fases kan worden verbeterd. Via het aanpassen van de werkprocessen wil het ziekenhuis komen tot gastvrijer handelen en het maken van een verbeterslag. Momenteel zit het ziekenhuis in de laatste fase: uitzoeken wat de patiënten nu werkelijk vinden van de dienstverlening.

Deel uw ervaring

Voor het meten van de patiëntervaringen koos het ziekenhuis niet voor traditionele papieren tevredenheidsonderzoeken maar voor een digitaal instrument: CareRate. Waarom deze keuze? Verandermanager Harry Sonnenschein, aangesteld om het traject te begeleiden, legt uit: “Voor het slotstuk van onze drieluik over gastvrijheid hebben we de site Deeluwervaring.nl opgezet. Daar worden onze patiënten uitgenodigd een paar korte vragen te beantwoorden na een bezoek aan een van de afdelingen, poliklinieken en/of functieafdelingen. De feedback gaat direct naar de verantwoordelijken van de betreffende afdeling.”

Gebruiksvriendelijk

Per afdeling worden de ervaringen van de patiënten besproken en er worden zo nodig verbeterpunten opgesteld. “We hebben allerlei instrumenten en partijen geselecteerd en uiteindelijk vooral voor CareRate gekozen omdat het zowel voor de patiënten als voor de medewerkers heel gebruiksvriendelijk is.”

Verbeterverhalen

Sonnenschein noemt als andere argument dat het systeem ziekenhuisbreed te hanteren is en er gemakkelijk managementinformatie uit te halen valt. “Technologisch is het goed doorontwikkeld. Het is een innovatieve app die stuurt op verbeterverhalen en niet op het verzamelen van cijfers. Wat ons ook aansprak, is de visie van het bedrijf. Je niet focussen op wat er fout gaat maar je richten op wat je al goed doet en dat verbeteren. Zij noemen het de parels poetsen: de medewerkers stimuleren om dagelijks te willen verbeteren en echt naar de patiënt te luisteren.”

Lees meer over het meten van patiëntenervaringen in het Catharina Ziekenhuis in de nieuwste editie van Gastvrije Zorg

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels