nieuws

Weinig vertrouwen in de toekomst van de zorg

Mens & Gedrag

Veel Nederlanders zijn bezorgd over de toekomst van de zorg en zijn ontevreden over het contact met de gemeente en de zorgverzekeraar. Dat blijkt uit een nieuw landelijk onderzoek.

Weinig vertrouwen in de toekomst van de zorg

Mijnkwaliteitvanleven.nl, een initiatief van Patiëntenfederatie NPCF in samenwerking met Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland en Ouderenkoepel CSO, heeft voor het eerst onderzoeksresultaten bekendgemaakt. Twee keer per jaar kunnen mensen een online vragenlijst invullen, met onder meer vragen over de zorg en de kwaliteit van het leven.

Bijna driekwart van de respondenten heeft weinig vertrouwen in de toekomst van de zorg. Het rapportcijfer dat ze daarbij geven: een 5. Vooral mensen tussen de 45 en 54 jaar maken zich zorgen. Mensen tot 29 jaar en mensen die 75 of ouder zijn, maken zich verhoudingsgewijs het minst zorgen.

Gemeente

Mensen die de gemeente nodig hebben voor hulpmiddelen of medische voorzieningen, blijken zeer uiteenlopende ervaringen te hebben. 52 procent is zeer ontevreden en 31 procent is juist zeer tevreden. Ook de waardering voor het contact met zorgverzekeraars loopt uiteen. 27 procent is zeer ontevreden en 56 is zeer tevreden.

Respondenten geven de kwaliteit van hun leven een 6,5, maar mensen met een chronische ziekte of beperking, 25 procent van de deelnemers, zegt weinig van het leven te genieten. 26 procent van deze groep geeft aan zich zelden gelukkig te voelen en 30 procent ziet de persoonlijke toekomst somber in.

Onzekerheid

Wilna Wind, directeur-bestuurder van de NPCF, schrijft de ontevredenheid toe aan de veranderingen in de zorg. “In tijden van verandering ontstaat onzekerheid. Het is belangrijk dat de landelijke en lokale overheid ervoor zorgen dat mensen weer vertrouwen krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door heel concreet te kijken wat de – soms persoonlijke, soms algemene – knelpunten zijn en hoe die opgelost kunnen worden.’

De resultaten van het eerste halfjaar (november 2014 tot mei 2015) zijn gebaseerd op de antwoorden van 7500 deelnemers van jong (16) tot oud (75+), waarvan meer dan de helft tussen de 55 en 74 is. Inmiddels is de online vragenlijst door ruim 10.000 mensen ingevuld.

Lees ook: Buurtzorg Nederland vreest problemen wijkzorg

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels