nieuws

‘Zorg voor demente ouderen moet beter’

Mens & Gedrag

De zorg voor mensen met dementie en onbegrepen gedrag moet verbeteren. Dat zegt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Vooral de mens achter de cliënt moet meer aandacht krijgen.

‘Zorg voor demente ouderen moet beter’

Als er bij ouderen niet wordt gezocht naar de oorzaak van het gedrag, kan dat een risico opleveren door bijvoorbeeld ongewenste of juist helemaal geen behandelingen. De kwaliteit van leven van iemand met dementie kan hierdoor verslechteren, concludeert de IGZ na onderzoek.

Voorwaarden

De IGZ onderzocht eind vorig jaar twintig instellingen voor ouderenzorg. Zij voldeden allemaal aan een aantal randvoorwaarden voor goede zorg, maar niet aan alle noodzakelijke voorwaarden.

Alle instellingen hadden een visie op de zorg die ze willen verlenen, maar het ontbrak echter aan specifieke aandacht voor cliënten met dementie en onbegrepen gedrag. Bovendien bleef de vertaling van deze visie in de praktijk achter.

Familie en naasten

Zorgverleners namen de moeite om cliënten te leren kennen, maar keken volgens de IGZ onvoldoende naar de mens achter de cliënt. Zorgaanbieders betrokken familie en naasten van cliënten bij de zorg, maar ook op dit onderdeel waren verbeteringen noodzakelijk.

De inspectie ziet familie en naasten als waardevolle partners in de zorg. Zij kunnen zorgverleners helpen om cliënten en hun gedrag beter te leren kennen. Ook kunnen instellingen meer inzetten op scholing, door een geïntegreerd scholingsaanbod aan te bieden en door deskundige zorgverleners een meer coachende rol te geven, aldus de IGZ

Visie

De inspectie roept de zorg op te investeren in het leren kennen van de cliënt, het netwerk meer te betrekken en de visie concreet te vertalen naar de complexe zorg voor cliënten met dementie.

Het aantal mensen met dementie zal de komende decennia fors stijgen. Naar verwachting heeft in 2040 een half miljoen Nederlanders een vorm van dementie, een verdubbeling ten opzichte van nu. De inspectie zal daarom veel aandacht besteden aan de zorg voor deze cliënten.

Lees ook: Sociaal netwerk wil demente ouderen helpen

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels