nieuws

Deze patiëntjes hoeven niet meer op de tanden te bijten

Mens & Gedrag

Iedereen die een naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis gaat, is in meer of mindere mate gestresst. Dat geldt zeker voor kinderen, voor wie een dergelijke ervaring doodeng kan zijn. Daarom heeft het Máxima Medisch Centrum iets bedacht dat kleine patiëntjes in een vrolijke stemming brengt.

Deze patiëntjes hoeven niet meer op de tanden te bijten

De Spoedeisende Hulp van Máxima Medisch Centrum gebruikt sinds kort lachgas bij kinderen die geopereerd worden. Volgens het ziekenhuis voorkomt dit onnodige pijn en angst tijdens medische ingrepen. “Het Máxima is het eerste ziekenhuis in Zuid-Nederland waar kinderen op de Spoedeisende Hulp én op de kinderafdeling lachgas kunnen krijgen”, zegt SEH-arts Lisette Mignot.

Lekker gedroomd

Mignot weet wat lachgas kan betekenen voor kinderen die overstuur zijn als ze op de Spoedeisende Hulp komen. “Laatst was er een meisje met een botbreuk dat ontzettend bang was voor het zetten van de botbreuk. We gaven haar lachgas om haar te laten ontspannen. Ze werkte rustig mee en nadat het gas binnen enkele seconden was uitgewerkt, werd ze lachend wakker en zei ze ‘wat heb ik lekker gedroomd, dank je wel en tot de volgende keer’.”

Prettig gevoel

Het lachgas wordt toegediend vanuit een apparaat met een mondkapje. Het werkt binnen enkele minuten en is na een paar seconden uitgewerkt. Het kind heeft weinig last van het lachgas, zegt Mignot. “Het brengt je niet in slaap, maar angst- en pijnprikkels komen niet meer door. De meeste kinderen herinneren zich na de behandeling een prettig gevoel.

Stress en pijn

Mignot en kinderarts Thilo Mohns namen het initiatief om met lachgas op de Spoedeisende Hulp te starten. Het uitgangspunt is een pijnvrije, kindvriendelijke Spoedeisende Hulp. Mignot: “Kinderen ervaren vaak stress en angst als ze op de Spoedeisende Hulp komen. Een behandeling wordt hierdoor als een nare ervaring gezien.”

Op de tanden bijten

Voorheen was het niet mogelijk om op een eenvoudige manier een kind op de Spoedeisende Hulp pijnstilling te geven zonder infuus. “Hierdoor moesten we kinderen met bijvoorbeeld een wond of botbreuk soms laten opnemen voor een behandeling op de operatiekamer. Het enige alternatief voor kinderen was ‘even door de pijn heen bijten’. Wat weer zorgde voor extra stress en angst voor een medische ingreep.” Het streven van het ziekenhuis is om ‘even op de tanden bijten’ niet meer voor te laten komen.

Snellere behandeling

Recent zijn alle SEH-artsen en SEH-verpleegkundigen geschoold om lachgas bij kinderen toe te dienen. De kinderartsen en kinderverpleegkundigen van het Vrouw Moeder Kind-centrum van MMC waren al een paar maanden eerder met succes gestart met het toepassen van lachgas in het MMC.

Mignot: “Voordelen zijn dat de behandeling sneller gaat en dat lachgas snel is uitgewerkt. Dit is van groot belang voor kinderen die angst hebben voor bloedprikken, een infuus aanprikken, hechten of bij wie het geven van een plaatselijke verdoving traumatisch is zonder lachgas.”

Lees ook: Vernieuwde website voor patiëntjes Sint Franciscus Gasthuis

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels