nieuws

Keurmerk Seniorvriendelijk is moeilijker te bemachtigen

Mens & Gedrag

De ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG hebben in 2013 het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis toegekend aan 47 ziekenhuizen. Nu zijn de ziekenhuizen opnieuw beoordeeld.

Keurmerk Seniorvriendelijk is moeilijker te bemachtigen

Dit keer is aan 55 van de 120 ziekenhuislocaties het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis toegekend. Dat is een verbetering ten opzichte van de eerste uitreiking in 2013. De normering om voor het keurmerk in aanmerking te komen, is dit keer behoorlijk aangescherpt. Continuïteit van zorg heeft zwaar mee gewogen bij de beoordeling van de mate van seniorvriendelijkheid.

Nazorg

“In 2013 was de aanwezigheid van een team geriatrie een absolute voorwaarde om het keurmerk te kunnen ontvangen. In 2015 heeft daarnaast zwaar meegewogen of ziekenhuizen afspraken hebben gemaakt over het ontslag, vertelt Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO. “Ons uitgangspunt is dat ouderen pas ontslagen mogen worden als de nazorg goed geregeld is. Daar hoort ook bij het maken van afspraken, bijvoorbeeld met de huisarts, in welke gevallen binnen twee dagen na het ontslag een huisbezoek moet worden afgelegd om te controleren of de zorg thuis naar wens verloopt”.

In totaal zijn de ziekenhuizen met ondersteuning van onderzoeksbureau MediQuest getoetst op vijftien kwaliteitsaspecten die van belang zijn voor ouderen. De kwaliteitsaspecten en normering zijn in afstemming met (medisch) adviseurs uit de praktijk opgesteld.

Slechter uit ziekenhuis

De gezamenlijke ouderenbonden hebben het initiatief voor het keurmerk genomen omdat uit diverse rapporten bleek dat gemiddeld de helft van de ouderen er als gevolg van een ziekenhuisopname op achteruit gaat. Die achteruitgang heeft niets te maken met de reden van de opname. Ouderen lopen een hoger risico op complicaties in de zorg rond de opname en het ontslag. Denk aan acute verwardheid, vallen, medicatiefouten en ondervoeding.

Bovendien is de organisatie van een ziekenhuis veelal niet ingericht op patiënten met meerdere aandoeningen tegelijkertijd, zeggen de bonden. Naarmate je ouder wordt, komt multimorbiditeit echter steeds vaker voor. Behandelen van de ene aandoening kan dan nadelig uitpakken voor de andere aandoening.

Lees ook: Seniorvriendelijk? Vaak is het antwoord ‘nee’

Prikkelen

Vanderkaa: “Met het keurmerk willen wij ziekenhuizen prikkelen om extra maatregelen te treffen die er voor kunnen zorgen dat ook ouderen profijt hebben van een ziekenhuisopname. Ouderen vormen nu al de grootste groep patiënten, zeker 60 procent, en dit percentage zal alleen maar toenemen de komende jaren.”

Vragenlijst

Dat ziekenhuizen deze doelgroep belangrijk vinden, blijkt uit de hoge respons. Voor 94 procent van de ziekenhuislocaties is een vragenlijst ingevuld. Ziekenhuizen hebben ouderen goed op het netvlies staan. Naast het toetsen van seniorvriendelijke zorg op basis van een vragenlijst beoordelen getrainde senior scouts of de ziekenhuizen goed bereikbaar zijn en of de inrichting is afgestemd op ouderen.

Zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars Zilveren Kruis (Achmea) en VGZ nemen het keurmerk mee in hun inkoopbeleid. Op die manier dragen zij bij aan ziekenhuiszorg die tegemoet komt aan de wensen en behoeften van ouderen en hun mantelzorgers.

Foto: Lievensberg ziekenhuis

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels