nieuws

Belevingsgerichte zorg centraal op Focus op Kleinschalig wonen

Mens & Gedrag

Binnen kleinschalig wonen is belevingsgerichte zorg een belangrijk thema. En daarom staat dit ook centraal op het symposium Focus op Kleinschalig wonen (12 oktober). Onder meer Gerke de Boer (leraar en auteur), Saskia Osinga-Joosse (hospitality manager) en Debby Nota (directeur) delen hun inzichten.

Belevingsgerichte zorg centraal op Focus op Kleinschalig wonen

Aan kleinschalig wonen worden voordelen toegekend die inspelen op kwaliteit van leven, maar de praktijk is vaak anders dan de theorie. De manier van uitvoer is direct van invloed op het resultaat. Tijdens de Focus op Kleinschalig wonen op 12 oktober in Vianen gaat u in op knelpunten, krijgt u inzichten en oplossingen aangereikt om de kwaliteit van kleinschalige zorg te verbeteren. Een greep uit de sessies.

Kwaliteit van leven in woonvormen

Gerke de Boer is betrokken geweest bij het opstarten van meer dan 200 kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, al dan niet in grootschalig verband. Op basis van zijn bevindingen deelt De Boer ontwikkelingen met betrekking tot kwaliteit van leven in woonvormen en bespreekt hij wat het verschil is tussen ergens wonen met dementie en ergens verpleegd worden met dementie.

Spreker: Gerke de Boer, leraar verpleegkunde en auteur van vijf boeken rond dementie en zorg

Belevingsgerichte zorg wetenschappelijk onderbouwd

Met het vernieuwingsprogramma ‘Thuis bij Evean’ zet Evean in op vraaggestuurde dienstverlening waarin welzijn en welbevinden voor de cliënt de hoofddoelstellingen zijn. Via een wetenschappelijk onderbouwd pilotonderzoek is het effect van belevingsgerichte interventies op de mate van onrust van PG-bewoners geëvalueerd. De pilot wordt voortgezet bij Evean de Rietvelden, een kleinschalige woonvorm waar eveneens grote stappen worden gemaakt rond belevingsgerichte zorg.

Spreker: Saskia Osinga-Joosse, hospitality manager Evean de Rietvelden

Gastvrijheid, zelfsturing en participatie in de praktijk

Bos- en Meerzicht biedt bewoners een kleinschalig thuis met veel persoonlijke aandacht voor welzijn en beleving. Gastvrijheid is iets van alle medewerkers, dus werkt Bos- en Meerzicht met serviceteams die behalve bijvoorbeeld schoonmaken ook zorgen voor het welbevinden van bewoners en bezoekers. Directeur Debby Nota gelooft heilig in het in hun kracht zetten van medewerkers, werkt in het project Uut en Thuus aan verbondenheid met ouderen in de regio en betrekt familie intensief.

Spreker: Debby Nota, directeur Bos- en Meerzicht

Ontwerpen en inrichten voor mensen met dementie

Het realiseren van binnen- en buitenruimten voor mensen met dementie vereist een specifieke aanpak. Een prettige leefomgeving voor de bewoner moet centraal staan bij ontwerp, bouw en inrichting. In deze workshop ontvangen en delen deelnemers hiertoe de nodige inzichten.

Spreker: volgt

> Lees het hele programma of schrijf in


> Lees ook Belevingsgerichte zorg: tips en voorbeelden uit de praktijk

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels