artikel

Drieluik patiënten- en cliëntenportalen: Jeroen Bosch Ziekenhuis

Services

“Het patiëntenportaal biedt niet alleen informatie over de gezondheidstoestand van de patiënt, maar stelt hem ook in staat om keuzes te maken”, vertellen Edward van Mierlo, Adviseur Functioneel Beheer, en Lilian Schiltmans, projectleider Zorgportalen, van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ).

Drieluik patiënten- en cliëntenportalen: Jeroen Bosch Ziekenhuis
Foto: Jeroen Bosch Ziekenhuis

In deze driedelige serie bekijkt Gastvrije Zorg wat de zorgorganisatie, de cliënt of patiënt en de zorgverlener aan een cliënten- of patiëntenportaal heeft. In dit artikel is het JBZ aan het woord. Hun portaal MijnJBZ ging in juni 2016 live én blijkt het meest toegankelijke portaal te zijn in de ziekenhuiswereld, aldus het onderzoek van Nictiz.

Wat is een patiëntenportaal?

Van Mierlo en Schiltmans: “Met het portaal maken we de logistieke en medische gegevens vanuit het ziekenhuis voor de patiënt inzichtelijk. Ons portaal biedt ook de mogelijkheid om in plaats van in het ziekenhuis, thuis digitaal vragenlijsten in te vullen. Momenteel werken we aan een e-consult. Patiënten kunnen via een beveiligde verbinding vanuit de vertrouwde thuisomgeving vragen stellen aan een arts of andere zorgverlener. In de toekomst willen we ook een mogelijkheid voor herhaalrecepten bieden.”

Wat zijn de voordelen voor de patiënt?

“Een patiënt heeft inzicht in zijn eigen gezondheidsgegevens. Het portaal biedt niet alleen informatie, het stelt de patiënt ook in staat om keuzes te maken op gezondheidsgebied. Gelijkheid in informatie is nodig voor ‘shared decision making’. Met het meebeslissen over de behandeling die het beste past kan de patiënt meer de regierol nemen. Naast medische informatie is er ook veel logistieke informatie te vinden. Zo worden poli-bezoeken, opnames, onderzoeken en behandelingen chronologisch in beeld gebracht.”

Foto: Jeroen Bosch Ziekenhuis

Afbeelding: Jeroen Bosch Ziekenhuis

Wat hebben zorgverleners aan het portaal?

“Wij waren bezorgd dat zorgverleners weerstand zouden bieden tegen het dossier omdat ‘hun dossier’ ineens voor iedereen te lezen is. Maar tijdens informatiebijeenkomsten met interne artsen bleek dat iedereen positief was, omdat het transparantie bevordert. Wel kwam er een opmerking. Vertragingstijd op uitslagen en verslagen is wenselijk. Niet iedereen vindt het fijn dat slecht nieuws al te zien is op het portaal, terwijl de arts de patiënt nog niet heeft gesproken over wat dit betekent.”

Hoe ziet de toekomst eruit voor een patiëntenportaal?

“Wij verwachten dat een cliënten- of patiëntenportaal een tussenstap is. In de toekomst zal er iets komen als een Persoonlijk Gezondheidsdossier waar de patiënt zelf de regie in heeft. Nu heeft iedere organisatie voor iedere patiënt of cliënt een eigen dossier. De cliënt moet aan iedere organisatie toestemming geven om dit dossier te delen. Dat is niet optimaal. Maar de wet laat nog niet toe dat relevante zorgverleners automatisch toegang hebben tot het EPD.”

Wat zouden jullie tegen andere zorgorganisaties zeggen?

“Een patiëntenportaal is een volgende stap van het Jeroen Bosch Ziekenhuis op het eHealth-pad. Niets weerhoudt je om ook een portaal op te zetten. Ga het dus doen. Het geeft een kans om samen intensiever te werken aan een goede gezondheid in de regio.”

> Lees ook de ervaringen van Woonzorgcentra Haaglanden en
GGZ WNB

> Lees alle ins & outs over een cliënten en patiëntenportaal in Gastvrije Zorg 8 2016

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels