nieuws

Zorg op afstand stagneert

Services

Het aantal cliënten dat ‘zorg op afstand’ krijgt via een ‘tele-’ of videoverbinding met de thuiszorgmedewerker is in 2008 ongeveer gelijk gebleven.

Zorg op afstand stagneert

Er is weinig financiële ruimte. Wel is het aanbod van producten en diensten enorm uitgebreid. De stagnerende zorg op afstand blijkt uit onderzoek van NIVEL. Deze zorgvorm voorziet in snelle bereikbaarheid van de thuiszorg, zonder ‘fysiek’ contact. Uit een eerdere peiling is gebleken dat cliënten zich hierdoor veiliger voelen en verwachten langer thuis te kunnen wonen. Zorg op afstand is ook een antwoord op de toenemende vraag naar zorg en het verwachte tekort aan thuiszorgmedewerkers. Op het moment van de peiling leverden elf organisaties zorg op afstand aan 1021 cliënten: 765 kregen videocommunicatie en 256 telebegeleiding. Dit aantal is ongeveer gelijk gebleven aan het voorgaande jaar.

NIVEL-onderzoeker José Peeters: ‘Er is weinig financiële ruimte voor innovatie, dit blijkt ook uit een rapport van de Algemene Rekenkamer. Dit soort projecten wordt vaak tijdelijk gefinancierd. Er moet duidelijkheid komen over de vervolgfinanciering en de techniek moet worden gestandaardiseerd. Oorspronkelijk was deze vorm van zorg bedoeld voor mensen met een AWBZ-indicatie, maar zorg op afstand wordt nu ook veel aangeboden aan ouderen die nog relatief gezond zijn.’ ActiZ voert sinds 2005 het programma Zorg op afstand uit. ActiZ bereidt een doorbraakconferentie voor in het najaar van 2009, om oplossingen te vinden voor een betere aansluiting van de technische systemen en programma’s en om duidelijkheid te krijgen over de definitieve financiering van zorg op afstand.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels